icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij HR Talents
Nieuws 17/09/2020

Welk effect heeft de AVG op het Eigen-Regiemodel?

avg

Als Casemanager kom ik bij bedrijven terecht die het Eigen-Regiemodel hanteren. De organisatie neemt dan de volledige regie over het verzuimproces, waarbij de leidinggevende de verantwoordelijkheid heeft en -indien nodig- een Casemanager inschakelt ter ondersteuning. Verzuim is namelijk complex en ook de regels rondom de AVG maken het proces niet altijd gemakkelijk voor leidinggevenden.

Sinds de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mag de werkgever bij een ziekmelding niet vragen naar de oorzaak of reden van ziekmelding en welke arbeidsmogelijkheden werknemer nog heeft.

Bij een gebroken been is het eenvoudig om te bedenken wat er nodig is om een werknemer te laten re-integreren, maar bij complexere klachten ligt dit vaak minder eenvoudig. Hierbij spelen vaak meerdere factoren een rol.  Het gevaar is dat de leidinggevende te veel gaat medicaliseren in plaats zich te richten op de mogelijkheden van de werknemer.

Maar niet alleen mogelijkheden spelen een rol, als het verzuim langer duurt en het risico op WIA-instroom toeneemt spelen meerderen factoren een rol. Bij het opstellen van het Plan van Aanpak moet goed gekeken worden naar het einddoel van de re-integratie op de lange termijn. Dit vraagt om een vertaling van de probleemanalyse en andere re-integratie documenten en de vaardigheid om afspraken te maken die ook door de werknemer worden gedragen. Als je geen re-integratiekansen wilt missen dan moet je je niet alleen richten op mogelijkheden en beperkingen maar spelen meerder factoren een rol zoals gedrag, de diagnose, behandeling, interventies en financiering. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met de bedrijfsarts en Casemanager (taakdelegatie) om meer grip op het korte en lange verzuim en de instroom in de WIA te krijgen.

Het is belangrijk om bij verzuim in gesprek te gaan met de werknemer en na te gaan wat deze nodig heeft om het werk weer te hervatten. Verzuim is vaak gedrag wat beïnvloedbaar is en een leidinggevende kent de mensen op zijn/haar afdeling het best. Hierdoor kan de leidinggevende in het geval van een verzuimmelding vaak goed inschatten of het een verzuimmelding betreft, of dat er mogelijk een andere reden is voor de verzuimmelding.

Het advies wat ik aan een leidinggevende meegeef is dat re-integratie zich moet richten op het benutten van arbeidsmogelijkheden waar hij en de medewerker vervolgens een praktische invulling voor gaan bedenken. Op een bepaalde manier helpt de AVG de leidinggevende om niet te veel in te gaan op de reden van het verzuim maar zich voornamelijk te richten op de door de BA geadviseerde mogelijkheden.

Benieuwd wat de experts van HR Talents voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!