icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Public Talents
Nieuws Fysiek domein 06/01/2023

“De insteek is altijd hoe we het samen mogelijk gaan maken”

vinod

Zijn gemeentelijke carrière begon Vinod Sewnundun al jaren geleden tijdens zijn stage aan de juridische opleiding MBO 4 in Nijmegen. Na een aantal omzwervingen, waaronder een deurwaarderskantoor, trad hij enkele jaren later bij een andere gemeente in de functie als administratief juridisch medewerker. Vinod: “Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met wat ik nu doe: Ruimtelijke Ordening. Dat is echt mijn passie”. Sinds november werkt hij voor Public Talents als expert Ruimtelijke Ordening. Maak kennis met Vinod.

Expertise

Fysiek domein

Fysiek domein

Over deze expertise

Grip op interim opdrachten

“Een aantal jaar geleden moest ik een keuze maken tussen het volgen van een hbo studie of het opdoen van praktijkervaring en mijzelf daarmee verder ontwikkelen in het werkveld. Ik koos voor het laatste, waarbij detachering om de hoek kwam kijken”, vertelt Vinod. Hij voerde verschillendeinterim  opdrachten uit waar hij zich onder andere met wijzigingsplannen en grotere bestemmingsplannen bezighield. “Ik houd van de variatie, maar wilde meer grip op de interim opdrachten en mijn financiën. Zo kwam ik terecht bij Public Talents. Het midlancen sluit perfect aan op deze wensen. Ik heb de ambitie om later volledig onafhankelijk te zijn, maar wil nu dat risico nog niet nemen. Het midlancen biedt mij de mogelijkheid hier naartoe te werken, zowel in mijn persoonlijke ontwikkeling als in het verwezenlijken van mijn ambities voor de toekomst. Geen enkele andere partij biedt een constructie zoals het midlancen. Daarnaast heb ik bij Public Talents collega’s van verschillende niveaus: junior, medior en senior. Het is een organisatie die constant groeit en als collega’s nemen we elkaar daarin mee.”

Omgevingstafel

“Ik ben iemand die erg sociaal is. Goed en effectief communiceren vind ik daarbij belangrijk. Daarom heb ik nog een tweejarige HBO Leergang Adviseur voor de Overheid gevolgd. Eén van de modules was effectief adviseren binnen de Ruimtelijke Ordening. In juli 2021 heb ik deze opleiding afgerond.” Bij indiensttreding bij Public Talents start Vinod direct op interim opdracht bij gemeente Zevenaar, een gemeente waar hij zelf eerder heeft gewerkt. “Ik zet me hier in als voorzitter van de omgevingstafel, ter voorbereiding op de Omgevingswet die halverwege 2023 in werking treedt. Alle ketenpartners waar de gemeente mee te maken heeft, worden betrokken aan de omgevingstafel. Iedereen kan ter plekke adviseren, en ik zorg ervoor dat eventuele belemmeringen worden besproken. De insteek is daarbij altijd hoe we het samen mogelijk gaan maken. Daarnaast focus ik me op bestemmings- en wijzigingsplannen en RO advisering voor afwijkende bouwplannen. Tijdens mijn werk wil ik een win-winsituatie creëren. Enerzijds wil ik de kennis die ik heb, overdragen aan de organisatie met als doel de organisatie verder te helpen in hetgeen dat zij voor de toekomst voor ogen hebben. Anderzijds wil ik mijzelf verder kunnen ontwikkelen.”

Participatie

“Kennisoverdracht in het werk vind ik van grote waarde. Eén van de doelen in mijn leven is dat ik ervoor zorg dat kennis voort blijft bestaan. Ik motiveer mensen graag en vind het leuk om anderen wat te leren, maar ook om van hen te leren. Ik probeer altijd het leuke, gezellige en belangrijke uit mijn leven te halen en zo positief mogelijk te blijven. Daarbij ben ik heel open en sociaal, dat zie je ook terug in mijn werk.” Vinod is iemand die graag communiceert met burgers en samen iets wil ontwikkelen. “Ik streef naar het behalen van win-winsituaties. Door participatie komen ontwikkelaars en de doelgroep samen tot nieuwbouw. Bij de Omgevingswet zorg je aan de voorkant van een formele procedure dat eventuele belemmeringen al zijn besproken of getackeld. Uiteindelijk zet je iets neer waarbij iedereen tot op een bepaalde hoogte tevreden is. Als de doelstelling voor de omgeving en gemeente behaald is, dan ben ik tevreden.”

Afstand verkleinen

“Ik wil ervoor zorgen dat initiatieven in lijn liggen met een goede fysieke leefomgeving, integrale belangenafweging en eerlijke dienstverlening is waar ik voor sta. Mijn streven is de afstand tussen burger en ambtenaar te verkleinen. Ik ben er voor de burger om iets wel of niet mogelijk te maken. Daarbij is het belangrijk om zaken goed uit te kunnen leggen. Ik hou de communicatie dan ook zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen het kan begrijpen. Ik neem de tijd om uit te leggen hoe iets gebeurd en waarom het gebeurd. Ik probeer een burger mee te nemen in het proces (de belangenafweging) en een kijkje in onze keuken te geven. Dit geeft aan dat er aandacht is voor de vraag, maar vooral aandacht voor de burger. Naar mijn idee is dit de eerlijke dienstverlening zoals een burger dat verlangd.

Overzicht nieuws
Expertise

Fysiek domein

Fysiek domein

Over deze expertise
Public Talents
Vinod Sewnundun /
Fysiek Domein Expert

Wil je deel uitmaken van een groep gedreven en ambitieuze experts? Neem contact op!