icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Nieuws 01/07/2022

Terugblik Proeverij: ‘Flexibilisering in het onderwijs'

plustalent

Onze Proeverij was het eerste fysieke evenement weer in ruim twee jaar tijd, met onze relaties binnen het onderwijs. Wat was het inspirerend om weer live en onder het genot van heerlijke gerechten met elkaar in gesprek te kunnen gaan! Onder leiding van inspirerende sprekers bespraken we de do's, dont's en best practices om de flexibilisering van ons onderwijs verder te kunnen optimaliseren.

Als eerste sprak Karen van der Burg van Deltion College. Karin is procesbegeleider Baanbrekend. De opdracht van de Baanbreker is om de toekomst van het onderwijs te verbeelden en vanuit deze verbeelding een initiatief of beweging op te starten. Door verbinding, dialoog en inspiratie denken medewerkers van Deltion met studenten en het werkveld buiten de bestaande kaders na over de toekomst van het onderwijs in 2032. Karen vertelde, samen met en paar studenten, hoe zij met Baanbrekend samen met het werkveld en studenten echt co-creëren (wat meer is dan betrekken) en zo de toekomst van flexibel onderwijs proberen samen vorm te geven.

Daarna vertelde Bart Lamboo (SURF) ons meer over microcredentials. Bart is projectleider van de Pilot Mircrocredentials dat wordt uitgevoerd door het Versnellingsplan. 32 Hoger onderwijsinstellingen – waarvan 10 universiteiten en 22 hogescholen – doen sinds oktober 2021 mee aan de landelijke pilot Microcredentials. Microcredentialing is het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd. Eén van de meerwaarde van microcredentials is het stimuleren van flexibilisering.

Vervolgens gaven Brenda Venema en Madeleine Farla van Salta Group ons, samen met onze collega Claudia Scheepers, een inkijkje in de praktijk bij de Flexibilisering van het Hoger Onderwijs bij Salta Group. De Salta Group (voorheen NCOI Opleidingen) doet mee met tien opleidingen in het Experiment Leeruitkomsten van OCW en als spin-off van het project zijn alle hbo-bachelor en associate degree opleidingen vanaf 2022-2023 omgezet in leerresultaten en leeruitkomsten. In het opleidingsconcept HBO-op-Maat van de Salta Group kunnen studenten per leeruitkomst de keuze maken uit verschillende leerroutes. Naast valideren, kunnen studenten leren op de werkplek waarbij de vakinhoudelijke studiecoach een cruciale rol speelt. Tijdens de Proeverij lieten ze ons een (deel van het) intakegesprek zien dat de Studiecoach voert met een student bij aanvang van de opleiding. De student levert hiervoor een cv aan en bereidt zelf voor welke leeruitkomsten hij denkt te kunnen behalen op de werkplek, via valideren of via de onderwijsroute. In het intakegesprek bevraagt de studiecoach de student over mogelijkheden voor het leren op de werkplek en relevante eerdere (werk)ervaringen om een studieadvies op te stellen.

Tot slot nam Dr. Léonie Ridderstap (TriamFloat) neemt ons mee in het vraagstuk: Flexibilisering en zelfregulatie: vriend of vijand? Zelfgereguleerd leren is een onderwerp dat warme belangstelling geniet: veel opleidingen willen de zelfregulatievaardigheden van hun studenten stimuleren. Wanneer opleidingen hun onderwijs gaan flexibiliseren krijgen studenten meer keuzevrijheid en regie over hun eigen leren. Studenten hebben echter strategieën nodig om met dit eigenaarschap overweg te kunnen en hebben ondersteuning en oefenmogelijkheden nodig om te leren reguleren; dat gaat niet vanzelf of alleen door verantwoordelijkheid bij de student te beleggen. In haar promotieonderzoek ontwikkelde Léonie een interventie om studenten, binnen de context van hun eigen onderwijs, zelfregulatievaardigheden te laten ontwikkelen. Het uitgangspunt was daarbij de gezamenlijk inspanningen van de opleiding en de student: via co-regulatie van leren worden studenten in staat gesteld meer zelf gereguleerd te leren. Léonie besprak met ons een aantal aandachtspunten bij het stimuleren van zelfregulatie.

Na de interactieve presentaties gingen we onder het genot van heerlijke gerechten met de sprekers in gesprek tijdens het World Café. We bespraken hoe de verschillende onderwerpen van betekenis kunnen zijn in onze eigen onderwijsomgevingen en beluisterden adviezen van de sprekers en elkaar.  We kijken nu al uit naar de volgende Proeverij begin 2023!

Overzicht nieuws

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!