icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Nieuws 08/02/2022

Hoe houd je het niveau van de opleidingen hoog?

PlusTalent

Het niveau van opleidingen hooghouden? Blije mensen en af en toe een frisse blik van buiten!
Stilstand is achteruitgang, dat geldt ook voor het onderwijs. “Als je niet actualiseert, loop je achter de feiten aan. Dat geldt inhoudelijk voor het curriculum van de opleiding, maar ook voor de didactische vorm en het inspelen op veranderingen die bij generaties spelen”, aldus Coen van der Linden, interimmanager via Leadership Talents.

Wat is in het algemeen de succesformule om het onderwijsniveau hoog te houden?

“Dat de mensen die het onderwijs geven, ondersteunen en begeleiden, blij zijn met hoe ze werken. Dat betekent dat je mensen ontwikkelmogelijkheden moet geven, moet blijven professionaliseren, moet op- en bijscholen en de praktijk moet bijhouden. Blije mensen zijn de basis. De kern van wat mij gelukkig maakt als interimmanager in het onderwijs is dat ik voortdurend aan het ontmoeten ben. In de letterlijke zin, ik heb veel ontmoetingen, en ontmoetingen met onbekende mensen in onbekende situaties, daar leer ik van. Ik hoop die ervaringen te kunnen delen met mensen die mij daarna weer ontmoeten. Maar ook figuurlijk: het woord ontmoeten zou je veel meer moeten gebruiken als ont-moeten. Een goede onderwijsorganisatie is gebaat bij goede docenten en goede docenten zijn gebaat bij werkgeluk. Ik denk dat mensen veel meer op inspiratie gestuurd moeten worden dan op processen. Waar word jij warm van, waar ligt jouw passie? Als je dat kan uitbouwen op een wijze die de organisatie en de student dient, dan ben je spekkoper.”

Wat kan de rol van een interimmanager hierin zijn?

“Het is goed om bij tijd en wijle een buitenstaander met een frisse blik naar de organisatie te laten kijken. Ik heb ervaring opgedaan bij allerlei verschillende opleidingsinstituten. Dan zie je andere dingen in een organisatie dan het eigen bestuur. Dat kan tot verrassende uitkomsten leiden. Vaak is de vraag die mij voorgelegd wordt een andere dan die waar ik uiteindelijk mee aan de slag ga. Als je als interimmer binnenkomt, kun je ook ‘domme’ vragen stellen. Ik kan bijna naïef vragen waarom bepaalde zaken zo gaan en of er wel eens nagedacht is om dat anders te doen. Ik ga met iedereen met wie ik werk vriendschappelijk om, maar ik hoef met niemand vrienden te worden. Dat maakt het makkelijker om direct te zijn. Ik kan iets minder op de relatie zitten en meer op het resultaat en de richting waar je met elkaar naartoe wilt. Het sparren met collega’s van Leadership Talents vind ik ook belangrijk. Het uitwisselen van ervaringen, daar worden we allemaal wijzer van.”

Wat is het risico van niet bijblijven als opleiding?

“Dat is heel duidelijk, je gaat achterlopen bij het werkveld. Het product dat je aflevert, sluit niet meer aan bij de beroepspraktijk. Daarnaast is het voor de opleiding zelf van belang om het niveau hoog te houden. Als je als opleiding onderpresteert, blijkt dat uit de lijstjes. Dat kan je uiteindelijk zelfs je accreditatie kosten. Je zult altijd moeten blijven investeren in het aansluiten op de arbeidsmarkt en het hooghouden van de kwaliteit. Als onderwijsteam moet je continu bezig zijn met de vraag: “hoe kunnen we ons onderwijs actueel houden.” Dat geldt net zo goed voor hoog aangeschreven opleidingen. Ook daar kunnen kleine, onderliggende problemen voor grote problemen gaan zorgen. Een expert van buitenaf kan dat tijdig detecteren en aanpakken.”

Overzicht nieuws
PlusTalent
Coen van der Linden /
Interim-Manager

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!