icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Nieuws 11/04/2022

De toekomst van de Entree-opleidingen: alles draait om samenwerken

PlusTalent

“Iedere schoolverlater is er eentje te veel”. Door maatwerkprogramma’s, investeren in verbinding en samenwerking met bedrijven, gemeenten en anderen scholen is het vangnet voor de jonge schoolverlaters in de regio Den Haag enorm verbeterd. Hierdoor lukt het steeds beter jongeren voor een opleiding te behouden. En voor degenen die toch uitvallen bieden de Entree-opleidingen een nieuw perspectief, een nieuwe toekomst. Philip Nijgh, sinds 5 jaar directeur bij de Entree-opleidingen van ROC Mondriaan, vertelt graag en trots over zijn school. Hoe ziet hij de toekomst van de Entree-opleidingen?

Een korte toelichting

Entree-opleidingen zijn opleidingen voor iedereen die geen diploma in het voortgezet onderwijs (VO) heeft behaald. Met het behalen van een Entree-opleiding kun je doorstromen naar MBO-2 of aan de slag gaan bij een bedrijf. De leeftijd van deze studenten varieert van 15 tot 62 jaar en de achtergrond en redenen voor uitval zijn nog diverser. Door deze diversiteit kun je deze studenten ook niet behandelen als ‘one size fits all’. Deze jongeren hebben maatwerk nodig, dat aansluit op hun behoeften.

Groepsgericht maatwerk

Philip: "Ik had al veel ervaring met MBO niveau 3 en 4 opleidingen maar toen ik 5 jaar geleden hier bij Entree startte, was dat een compleet andere wereld en moest ik echt opnieuw leren kijken en veel luisteren." Tijdens deze eerste periode trok Philip op met alle zorgcoördinatoren, mentoren en toeleverende instanties. Want deze MBO-1 opleidingen zijn omringd door een zorgstructuur. "Omdat we al snel zagen dat maatwerk hier gewenst is, zijn we intern gaan sleutelen om groepen op basis van behoefte in te delen. Maar ook in die klassen zitten enorme verschillen in taalniveau of gedrag. En dat maakt onderwijs geven waanzinnig lastig. In iedere klas moet je als docent differentiëren. Dat vraagt veel van ons personeel die alles op alles zetten om deze jongeren te doen slagen en ze een nieuwe toekomst te bieden."

Minder uitval door samenwerking 14 scholen in de regio

Samenwerking met VO-scholen is erg belangrijk volgens Philip: "Wanneer een leerling op het voortgezet onderwijs uitvalt zijn de problemen vaak al zo groot dat terugkeer vaak lastig is. Zo komen ze vaak na allerlei omzwervingen op de Entree-opleidingen terecht. Het zou natuurlijk beter zijn als we dat uitvalmoment voor kunnen zijn. Samen met 14 scholen heeft Mondriaan de handen ineen geslagen en worden uitvallers binnen de veilige omgeving van hun VO-school begeleid in praktijkonderwijs, door hun eigen docenten. Het ROC Mondriaan verzorgt hierbij het onderwijsproces en de examinering. Binnen het reguliere VO is het i.p.v. het examenjaar dus geen extra jaar maar een vervanging van het reguliere examenpakket. Een soort kopjaar, waardoor ze na diplomering direct kunnen doorstromen naar MBO niveau 2 en niet eerst naar een Entree-opleiding hoeven.

Vier jaar geleden begonnen 40 leerlingen dit Entree-traject binnen het VO, maar inmiddels telt dit programma 300 leerlingen. “En deze preventieve maatregel voor voortijdig schoolverlaten is echt een opsteker voor al die leerlingen die hun diploma alsnog behalen zonder tussentijds uit te vallen."  

Samenwerking bedrijfsleven en gemeenten

Naast de samenwerking met het VO zijn er ook overeenkomsten met gemeenten en bedrijfsleven aangegaan. Zo zijn er leerwerkplekken gecreëerd bij onder andere de HANOS, Florein thuiszorg en Florissant dienstverlening. Philip: "Onze leerlingen volgen intern bij deze bedrijven een maatwerktraject. ‘s Ochtends onderwijs en na de lunch werken in het magazijn, de verpleegafdeling of in de schoonmaaksector. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking tussen twee ROC’s en de VO-school Francois Vatel. Gezamenlijk bieden we een bakkersopleiding op VMBO, MBO niveau 1 en niveau 2. En dat is niet gebruikelijk, maar wel heel aantrekkelijk voor de studenten, daar ben ik echt trots op."

Missie Philip Nijgh

“Mijn missie is om de Entree-opleidingen nog steviger te verbinden met de scholen binnen het VO aan de ene kant en met beroepsopleidingen op mbo-niveau 2 aan de andere kant. Hierdoor minimaliseer je de kans op voortijdig schoolverlaten en maximaliseer je de mogelijkheden voor succesvolle doorstroom. Daarnaast zal ik mij de komende jaren richten op het vergroten en verbeteren van het aanbod entree-opleidingen in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) om een zinvolle bijdrage te leveren aan de her-, bij- en omscholing van de meer volwassen deelnemer.”

Nieuwe locatie Meppelweg

Vanaf komend schooljaar, september 2022, opent het ROC Mondriaan haar nieuwe deuren aan de Meppelweg in Den Haag. In deze prachtige praktijkruimte zijn alle acht branches verenigd en krijgen studenten onderwijs in simulatievorm. Hier kunnen studenten een kijkje nemen in letterlijk de keuken van iemand anders, bij een autobrug of in een aanleunwoning. Hier wordt dan overdag onderwijs geven en vanaf 16.00 is de ruimte beschikbaar voor her-, om- en bijscholing. Een nieuw epicentrum voor een Leven Lang Ontwikkelen.  Hoe blanco Philip Nijgh ook begon aan dit avontuur, zijn missie is duidelijk en werpt zijn vruchten af. Minder uitvallers en meer kansen op een goede plek in de arbeidsmarkt voor deze nieuwe generatie, de toekomst van Nederland.

overzicht nieuws

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!