icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Nieuws 31/03/2022

Onderwijs- vernieuwer met een doel

Plustalent

Diantha Rumahlewang begon in september als projectleider van D.O.E.N. Met haar ervaring in lerende organisaties stimuleert zij onderwijsinnovatie binnen Deltion. ‘Vernieuwing begint met verbinding. Met samenwerking buiten je eigen expertise. Daar wordt je plan beter van.’

Hoe kijk je tegen onderwijsvernieuwing aan?

‘Onderwijsinnovatie draait om onderwijsprofessionals en studenten. Dáár gebeurt het. Dat is je basis voor alle vernieuwing. Maar voor succesvolle vernieuwing heb je bredere expertise nodig dan alléén onderwijsexperts en studenten. Met D.O.E.N. stimuleren we mensen om elkaar bij innovatievraagstukken op te zoeken. Om met verschillende disciplines bijeen te komen, vanaf het begin. Zodat je samen tot een goed werkbaar idee komt. Een idee dat een match is met wat het werkveld en de maatschappij nodig hebben. Daarmee krijgt je vernieuwing slagkracht. En uiteindelijk ook een grotere kans van slagen.

Hoe zie je dat op Deltion vormkrijgen?

‘Deltion kent veel professionele vrijheid. Voor colleges, voor opleidingen, en voor onderwijsteams. Er is veel ruimte om het beste onderwijs in te richten dat je kunt bieden. En er is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig binnen de organisatie. De kunst is om dat bij elkaar te brengen. Deltion deed het al goed. Innovatie krijgt al veel ruimte. Denk aan Baanbrekend, en het Masternetwerk, om er maar een paar te noemen. Toch is de conclusie soms dat de manier waarop we onderwijs aanbieden, anders moet. Zodat studenten meer ruimte krijgen om te groeien. Dat is wat we met D.O.E.N. helpen bereiken.'

Kun je een voorbeeld geven?

'De overstap naar modulair onderwijs, bijvoorbeeld. Dat heeft uiteraard grote impact op hoe je je lessen aanbiedt en de begeleiding vorm geeft. Maar het gaat veel verder. Je huisvesting moet worden aangepast. Omdat je bijvoorbeeld minder, meer of juist andere soorten lokalen nodig hebt. De roostering verandert. Wellicht vergt het een andere inzet van je teams, dus heb je kennis vanuit HRD nodig. Digitalisering speelt een rol. En ook financieel moet het nieuwe plaatje kloppen. Deltion zit vol mensen met denkkracht en ervaring op dit soort vakgebieden. Dat samenspel: dáár krijgt vernieuwing slagkracht van.

Wanneer is D.O.E.N. een succes voor jou?

‘Duurzame vernieuwing vindt rust met heldere patronen. Als je een ritme weet te vinden om vernieuwing te organiseren, te faciliteren, ontstaat als vanzelf ruimte voor nieuwe ideeën. En wordt het proces onafhankelijk van het project. Bij één van mijn vorige opdrachtgevers werken ze bijvoorbeeld nog steeds in het ritme dat destijds ontstaan is. Met dialoogsessies, ontwerpsessies, periodiek geagendeerd.'

Wat drijft jou zelf als onderwijsexpert?

‘Zelf heb ik veel geluk gehad met ouders die me alle vrijheid en ruimte gaven om te ontdekken, te leren en uit te proberen. Maar ik realiseer me terdege dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Ouders spelen als inspirator en voeder van ideeën zó’n belangrijke rol in het leven van kinderen. Zij maken het verschil. Kinderen moet je koesteren en stimuleren. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om kinderen de ruimte te geven en hun wereld beter te maken. Zodat zij op hun beurt kunnen groeien en ook van onze wereld een mooiere plek maken.'

Hoe sta je daar persoonlijk in?

‘Ook buiten mijn werk geloof ik daarin. Een project waar ik erg trots op ben, is Art-S-Cool. Dit kunstenaarscollectief doet kunstprojecten met kinderen in de Schilderswijk, in Den Haag. Drie dagen per week, na school. In ons eigen atelier midden in de wijk. Schilderen leert een kind anders kijken naar de wereld. Daar draag ik graag aan bij.’ ‘Op een heel ander vlak werk ik met het Nederlands Genootschap voor Kinderburgemeesters. Daar ben ik mede-oprichter van. Met het genootschap leren we kinderen en volwassenen het fundament leggen voor onze democratie. Door naar elkaar te luisteren, een mening te vormen en samen tot beslissingen te komen.'

Waarom Den Haag?

‘Ik word blij van Den Haag. Ik ben opgegroeid in Loosduinen. Maar toen ik klein was, wist ik al dat ik in het centrum van Den Haag zou wonen. Tussendoor ben ik weggeweest, voor studie en werk, maar ik kwam weer terug. Inmiddels ben ik getrouwd en wonen we in het centrum. Daarmee zijn we trouwens ook weer terug bij het belang van wat je kinderen meegeeft in hun opvoeding. Mijn vader nam mijn broer en mij altijd mee naar ADO Den Haag. Van kleins af aan. En nog steeds staan we daar bijna elke wedstrijd, een halve eeuw later. Achter het doel, mijn broer en ik.'

Dit artikel is gepubliceerd in het interne medewerkersblad 'De Dag' van het Deltion college. Voor meer informatie www.deltion.nl 

Overzicht nieuws
Diantha
Diantha Rumahlewang /
Interim-manager

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!