icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

“We hebben duidelijk wat onduidelijk is”

PlusTalent

Sinds maart 2022 werkt Daphne Verkaik (FL) vanuit Leadership Talents als interim-manager bij ROC Midden Nederland. En naar volle tevredenheid van directeur Arjette van Noort! “Daphne is resultaatgericht, besluitvaardig en heeft veel oog voor de menselijke maat. Ik gun ieder team een manager als Daphne!” Daphnes opdracht bleek in de praktijk een stuk complexer te zijn dan vooraf gedacht, maar daarin zit voor haar nou net de uitdaging. We vroegen Daphne en Arjette naar hun ervaringen.

Daphne, wat is jouw concrete opdracht?

“Er schoof een afdelingsmanager intern door bij ROC Midden Nederland. De vertrekkende afdelingsmanager vervangen tot in de start van het nieuwe schooljaar, dat was het vertrekpunt.” Al snel bleek de opdracht complexer dan aanvankelijk geformuleerd was, geeft Arjette aan. “Als er iemand vertrekt, komen er altijd punten boven water die verbeterd of veranderd kunnen worden, dus zo ook hier. Het is de kracht van Daphne dat ze daar heel snel in kon schakelen en gewoon pragmatisch aan de slag ging. Waar ze orde op zaken kon stellen, heeft ze dat gedaan en daar zie ik in deze korte periode al superveel resultaat van.” Daphne: “Dat vind ik ook juist het leuke aan het werken als interim-manager. Ik houd van uitdagende opdrachten waar ik mijn tanden in kan zetten. Wanneer mijn opvolger straks binnenkomt dan wil ik dat hij of zij kan voortborduren op wat er dan ligt. Zodat hij vanuit zijn leiderschapsstijl, met zijn talenten en skills verdere verbeteringen kan aanbrengen. Je hebt altijd te maken met verschillende leiderschapsstijlen. Iedereen kan met zijn eigen talenten en skills weer verbeteringen aanbrengen.”

Waar werk je zoal aan in deze opdracht?

Daphne: “Op veel touch points die van belang zijn voor goede teams en goed onderwijs, kom ik dingen tegen. Voorheen werden de collega’s te weinig meegenomen in de processen. Daardoor wisten zij in beperkte mate hoe alles liep en wat er speelde. Dat is lastig, maar biedt tegelijkertijd heel veel kansen om met de teams samen aan de slag te gaan. Mede omdat dit aansloot bij de behoefte van de teams, gaf dit de mogelijkheid voor een nieuwe start en kon ik ze vrij snel hierin meenemen. Als teams het niet gewend zijn om echt samen te werken, dan kan het lastig zijn om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Ze moeten in de acties die je neemt voelen en zien dat er volledig vertrouwen vanuit het management is. Dat is wel een cultuuromslag die Arjette en ik proberen te maken. We willen er samen voor zorgen dat de schoolpleinen vol staan, de studenten ambassadeur zijn van de opleiding en dat mensen met trots aan het werk zijn.”

Zijn er al concrete resultaten te benoemen?

Daphne: “Iedereen een gezicht geven. Iedereen doet mee, ik zie en hoor iedereen. We voeren veel gesprekken over besluiten die genomen moeten worden. Ik betrek wie het betreft erbij. Sommige mensen vinden dat fantastisch, anderen moeten daaraan wennen. Iedereen heeft een vuurtje, het is mijn taak als leidinggevende om het vuurtje aan te wakkeren. Als het vuurtje een waakvlammetje is geworden, is het aan mij om dat weer te vinden.” Arjette: “Dat gevoel dat iedereen ertoe doet, is heel belangrijk. Niet iedere inbreng is gelijk, maar iedere inbreng is wel gelijkwaardig. Daphne is heel goed in staat geweest om inzicht te geven. We hebben duidelijk wat er onduidelijk is. Het gaat om transparantie, hoe werken we met elkaar en waar werken we met elkaar naartoe. Die cultuur anders neerzetten, daar zijn al concrete resultaten in. Werkafspraken in teams waar het niet zo lekker loopt, mensen verantwoordelijkheden toewijzen, maar daarbij ook het mandaat om het waar te kunnen maken. We werken aan structuur én cultuur vanuit zelfvertrouwen.”

Plustalent

Is die cultuuromslag lastig?

Daphne: “Iedereen wil betrokken worden want iedereen wil ertoe doen. Soms is er wel wrijving tussen het eigen belang versus het teambelang. Er zijn mensen die individuele afspraken hebben gemaakt, die afspraken leggen we nu bloot. Als we ervoor kiezen om het teambelang boven het eigen belang te stellen, moeten er soms dingen veranderen. Als je dat van mens tot mens met elkaar bespreekt, snappen mensen dat ook heel goed. Ik heb een andere rol, maar we doen het met elkaar als één team. Dat gevoel heb ik ook met Arjette, zij is directeur en ik ben manager, maar we doen het samen. Ik hoop dat als ik straks wegga, iedereen zich gezien en gehoord voelt, waardoor iedereen durft mee te doen. Fouten maken hoort erbij, maar wees open en eerlijk. Durf je uit te spreken en laat dat vlammetje branden. Verandering begint bij het individu!”

De opdracht loopt al op zijn einde, zijn er nog doelen te behalen?

Arjette: “De komende tijd wil ik dit fundament verstevigen. Mensen inspraak geven, transparant zijn en op deze koers verder gaan.” Daphne: “Wat ik vooral nog neer wil zetten, is meer rolduidelijkheid. Iedereen doet mee en dat kan alleen als de rollen duidelijk zijn. Bij rolduidelijkheid hoort verantwoordelijkheid krijgen. Daarna moet een medewerker zich ontfermen over een taak door zich verantwoordelijk te voelen en verantwoordelijkheid te nemen in de acties. Dat maakt dat de rest ook in een stroomversnelling kan komen. Anders gaan collega’s elkaar aanspreken van mens tot mens en niet op basis van diens rol. Dat geeft wrijving. Je kan alles tegen me zeggen en kritiek hebben op mijn rol als onderwijsmanager, dat gaat niet over wie ik ben als mens. Als mens doet iedereen ertoe en draagt iedereen bij.”

Daphne, wat vind jij het leukst aan deze opdracht?

“Het is een prachtige organisatie waar hele mooie dingen gebeuren, maar de collega’s zijn het allerleukste. Het zijn collega’s met een heel klein hartje. Zodra je individueel met ze in gesprek bent, komen die hartjes naar boven. Als je hun toewijding voelt, kan je niets anders doen dan zelf alles geven. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is de samenwerking tussen directeur en manager. Zeker voor een interim-manager maakt of breekt dat de opdracht. Met Arjette was dat vanaf het begin gelijk heel goed. We sparren heel goed met elkaar, als gelijkwaardige partners, dat maakt de chemie. Ik krijg alle ruimte en vertrouwen om mijn weg te vinden. Die connectie is heel belangrijk. Maar gelukkig zorgt Leadership Talents dan ook altijd voor de best mogelijke match voor beiden.”

Alle klantverhalen

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!