icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

In gesprek met Thea van Riel, Onderwijsdirecteur Summa College Eindhoven

PlusTalent

Leadership Talents deelt graag de ervaringen en inzichten van haar klanten. Dit keer gingen we in gesprek met Thea van Riel, Onderwijsdirecteur Summa College Eindhoven, Maatschappij & Gezondheid.

Wat is op dit moment de grootste uitdaging voor jou als directeur?
Voorafgaand aan de crisis waren we gelukkig al goed op weg met het inrichten van afstandsonderwijs, flexibel studeren, meerdere startmomenten per jaar, etc. Echter door de Coronacrisis is dit in een enorme stroom versnelling gekomen. Dat betekent dat er veel noodzakelijke besluiten zijn genomen in korte tijd. Een grote uitdaging voor mij is om nu te zorgen dat die besluiten ook op de langere termijn leiden tot duurzaam en kwalitatief goed onderwijs. Wat werkt goed en wat niet? Wat kunnen we continueren en wat dienen we alsnog aan te passen richting de toekomst.

Een andere uitdaging is de samenwerking met de sector Zorg en Welzijn in onze regio, er zijn meerdere branches die eigen beleid kennen en op diverse wijze omgaan met de inzet van studenten. De vorm van de stages is verschillend en met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het bieden van voldoende stageplaatsen. Dit vraagt veel van onze onderwijsteams en stagebegeleiders. Ten dienste van de veilige werkuitvoering in de zorgorganisaties en voor het belang van de studievoortgang van onze studenten, gaan wij hier optimaal flexibel mee om en vinden tot nu steeds oplossingen.  

Hoe kijk je vanuit jouw rol binnen Summa terug op de periode voor de crisis?
De snelheid waarmee nu innovaties plaatsvinden is enorm. Er is noodzaak die dat aanjaagt. Dat gebeurde voorheen minder snel. We waren denk ik vaak te druk, deden veel volgens routines en de noodzaak tot écht veranderen ontbrak. Daardoor was de snelheid van innovaties voorheen lager en soms te laag.

Van welke ontwikkeling binnen jouw werkzaamheden word jij momenteel het meest enthousiast?
Dat innoveren, het ‘nieuwe’ werken waarin we elkaar vinden en prachtige samenwerkingen ontstaan vind ik geweldig om te zien en ervaren. Het leren van nieuwe dingen is iets wat ons allemaal drijft. Wat ik wel erg mis is het directe contact met studenten en docenten. Ik kan dan ook heel enthousiast worden en enorm uitkijken naar de versoepeling van de maatregelen binnenkort en we weer stapsgewijs open zullen gaan.

Maak je je dan ook zorgen over zaken afgelopen weken?
Ja, ik kan me soms veel zorgen maken over studenten die uit beeld raken. Normaal gesproken zie je die in de klas, dat is nu anders. We zetten alle zeilen bij om die studenten ‘bij de les te houden’ maar dat vraagt erg veel energie van docenten.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gedifferentieerd lesgeven nu. Dat is door het afstandsonderwijs in een stroomversnelling gegaan en kost docenten veel tijd en energie om dat effectief in te richten. Het instrumentarium voor docenten om individuele ondersteuning te bieden en goed zicht te hebben op het leerrendement voor de student, schiet momenteel soms nog te kort. De volgende stap is dat we van improviseren onder druk naar methodisch blended onderwijs gaan in de juiste mix van e-learning en live onderwijs, al dan niet klassikaal. Er wordt veel geïmproviseerd, dat is goed, nu is het zaak methodisch door te ontwikkelen.

Zie jij opleidingen/richtingen met weinig of geen door de crisis veroorzaakt studieachterstanden, welke succesfactoren herken je daar?
Ja, ik herken wel verschillen tussen opleidingen. Sommige opleidingen hebben nog praktijkonderwijs nodig alvorens praktijkexamen te kunnen doen. Anderen hebben dat al afgerond en dan lukt het hen om voor de zomer af te studeren. Maar soms betekent het dat afronding na de zomer plaatsvindt, omdat het praktijkonderwijs vanaf medio juni plaatsvindt of omdat examinering in de praktijk door Corona niet mogelijk was.

Een van de belangrijke processen tijdens een opleiding is identificatie. Zijn docenten op afstand nog wel te adopteren voor jongeren als rolmodel?
Dat is afgelopen tijd natuurlijk wel minder geworden. Het afstandsleren is wat dat betreft niet erg stimulerend voor docenten om echt aan die relatie en met een student te werken. Studenten missen het directe contact wel maar zijn ook positief over de manier waarop het onderwijs gecontinueerd is de afgelopen maanden.

Wanneer ga je op een werkdag met meer energie naar huis dan dat je kwam?
Om eerlijk te zijn vind ik deze periode echt behelpen. Natuurlijk ben ik trots op wat er gebeurt, hoe ondernemend en vindingrijk docenten en studenten zijn. Maar de energie van het samenwerken op locatie met elkaar mis ik enorm. Ik kijk er naar uit de studenten weer te zien en ook om weer met externe partijen te kunnen werken; daar krijg ik inspiratie en energie van. Het samen leren en bij elkaar zijn is voor mij een belangrijke drijfveer.

Hoe gaat het ‘nieuwe werken’ er straks uit zien volgens jou?
Dat zal per opleiding gaan verschillen denk ik. Het is hybride leren, in de praktijk en op school, in een mix van live onderwijs en e-learning. Waarbij ik er sterk voor pleit om vooral de leerervaringen met elkaar te delen in aanwezigheid van elkaar zoals we altijd deden; leren van en met elkaar.

Kijkend naar de nabije toekomst, wat zou jouw meest relevante advies zijn richting collega’s binnen het MBO?
Flexibiliteit staat wat mij betreft voorop. Als je dat in deze tijd niet hoog in het vaandel hebt staan wordt het lastig. De situatie is grillig, veranderingen dienen zich snel aan dus wees bereid mee te veranderen. Dat past denk ik ook heel goed in het leven lang leren zoals we al langer propageren. Ook wij als management dienen daarin mee te gaan.

Welk boek zou je collega’s aanraden om in hun vrije tijd te lezen?
De Bourgondiërs van Bart van Loo vond ik erg goed. Voor mij plaatst het lezen hiervan de ontwrichting van het huidige moment in onze maatschappij in historisch perspectief. Hou je daar ook van, dan moet je die echt lezen!

Interviews met onze klanten

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!