icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents

Wat is onderwijsinnovatie?

Onderwijsinnovatie is constant in beweging. De maatschappij verandert continu en onderwijsinstellingen moeten innoveren om hierbij aan te blijven sluiten. In het onderwijs draait innoveren altijd om het verbeteren van de kwaliteit (of kosten) van het onderwijs. Kwaliteit is een diffuus begrip, maar kan in deze context opgevat worden als effectiviteit, efficiëntie, productiviteit en aanpasbaarheid.

Onderwijsinnovatie brengt dus vernieuwing met zich mee en vraagt gedegen professionalisering van medewerkers. Want vernieuwingen binnen bestaande processen doorvoeren is altijd lastig en één van de grootste redenen waarom innovaties mislukken.

Innovatie moet aangestuurd worden van ‘bovenaf’, maar dient te ontstaan van ‘onderaf’. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is van essentieel belang om onderwijsinnovatie succesvol te maken. Om veranderingen aan te brengen van ‘onderaf’ op een school, is het belangrijk zowel de medewerkers als studenten de ruimte te geven om verbeteringen aan te dragen, passend binnen de doelstellingen van de onderwijsorganisatie. Hierbij spelen directie en management een belangrijke en richtinggevende rol.

Wat levert onderwijsinnovatie op?

  • Verhogen van de leeropbrengst (bijvoorbeeld het gebruik van kennisclips)
  • Aanwakkeren nieuwsgierigheid en vinden van passie voor zowel docent als student (bijvoorbeeld: gebruik sensoren, virtual reality, 3D printen, kunstmatige intelligentie)
  • Verminderen administratieve handelingen voor docenten waardoor meer tijd voor studenten
  • Verhogen meerwaarde docent om te enthousiasmeren, coachen, bevragen en stimuleren in een wereld van kunstmatige intelligentie
  • Creëren voortdurende bijscholing voor docenten (bijvoorbeeld: gebruik van Massive Open Online Courses (MOOC))

Om invulling aan onderwijsinnovatie te geven is het belangrijk om vast te stellen waarom je dat wilt. Een gedragen en gedeelde motivatie is noodzakelijk om succesvol te vernieuwen. Het begeleiden van alle bijkomende werkprocessen vraagt tijd en aandacht van onderwijsmanagement.

Ben je op zoek naar een ervaren interim-manager onderwijs?

Neem contact op met Business Managers Lisette of Jorrit, via 030 –890 54 15 of office@leadershiptalents.nl

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!