icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents

Instituutsdirecteur Onderwijs

De interim-managers van Leadership Talents zijn inzetbaar als Instituutsdirecteur.

De instituutsdirecteur binnen het HBO functioneert onder verantwoordelijkheid en binnen de strategische kaders van het College van Bestuur. De instituutsdirecteur heeft een tweeledige verantwoordelijkheid en taakstelling. Er is sprake van een portefeuilleverantwoordelijkheid op centraal niveau en een integrale managementverantwoordelijkheid op instituutsniveau. Voor de beide werkgebieden geldt dat de instituutsdirecteur overkoepelende strategische kaders van het College van Bestuur vertaalt naar operationeel beleid en verantwoordelijk is voor implementatie, uitvoering en evaluatie binnen zijn instituut. Tevens stuurt de instituutsdirecteur de opleidingsmanagers of onderwijsmanagers aan. In het kader van o.a. samenhang in de organisatie, consistentie en transparantie in beleid en uitvoering, is sprake van een intensieve samenwerkingsrelatie tussen het College van Bestuur en de instituutsdirecteur, de instituutsdirecteuren onderling en tussen de instituutsdirecteur en de manager bedrijfsvoering.

Op instituutsniveau is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie als het gaat om onderwijs, onderzoek en dienstverlening.  Samen met opleidingsmanagers of onderwijsmanagers en docenten is hij verantwoordelijk voor de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s van de opleidingen binnen zijn instituut. Hij organiseert en faciliteert onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau en borgt daarmee  de maatschappelijke positie van de opleidingen binnen het instituut.

Hij of zij geeft (mede) vorm aan het strategisch beleidsplan van het instituut, ziet toe op de uitvoering van onderwijsondersteunende processen, implementeert HRM- en studentenbeleid, regelt alle voor onderwijs benodigde faciliteiten, draagt zorg voor onderwijsuitvoering in brede zin, en werft externe studenten en/of opdrachtgevers.

Ben je op zoek naar een ervaren Instituutsdirecteur?

Neem contact op met Business Managers Lisette of Jorrit, via 030 – 890 54 15 of office@leadershiptalents.nl

Werken bij Leadership Talents

Leadership Talents is een (t)huis van interim-managers die liefde voor het onderwijs, vakkennis en ervaring met elkaar delen. Wil je kennis maken?

Bekijk de vacatures

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!