icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents

Clusterdirecteur Onderwijs

De interim-managers van Leadership Talents zijn inzetbaar als Clusterdirecteur.

De clusterdirecteur functioneert onder verantwoordelijkheid en binnen de strategische kaders van het College van Bestuur. De clusterdirecteur heeft een tweeledige verantwoordelijkheid en taakstelling. Er is sprake van een portefeuilleverantwoordelijkheid op centraal niveau en een integrale managementverantwoordelijkheid op schoolniveau. Voor de beide werkgebieden geldt dat de clusterdirecteur overkoepelende strategische kaders van het College van Bestuur vertaalt naar operationeel beleid en verantwoordelijk is voor implementatie, uitvoering en evaluatie. Tevens stuurt de clusterdirecteur de domeindirecteuren  aan. In het kader van o.a. samenhang in de organisatie, consistentie en transparantie in beleid en uitvoering, is sprake van een intensieve samenwerkingsrelatie tussen het College van Bestuur en de clusterdirecteur, de clusterdirecteuren onderling en tussen clusterdirecteur en de manager bedrijfsvoering. 

De clusterdirecteur is i.s.m. de domeindirecteuren verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleidsplan. Hij borgt daarbinnen de uitvoering, monitoring en evaluatie van het onderwijs voor de opleidingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemeen management, onderwijskundig management, personeelsmanagement en beheersmanagement.

Door samen te werken in clusters kan de kwaliteit, inclusief de identiteit, van de opleidingen e/o scholen verder versterkt worden.

Ben je op zoek naar een ervaren Clusterdirecteur?

Neem contact op met Business Managers Lisette of Jorrit, via 030 – 890 54 15 of office@leadershiptalents.nl

Werken bij Leadership Talents

Leadership Talents is een (t)huis van interim-managers die liefde voor het onderwijs, vakkennis en ervaring met elkaar delen. Wil je kennis maken?

Bekijk de vacatures

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!