icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Blog 16/04/2020

Scenarioplanning in het onderwijs: welke kant gaan we op?

PlusTalent

Een bijdrage van collega én interim-manager Jeroen Szerkowski.

Het is de vijfde week van het afstandsonderwijs, waar ligt de focus op?

Op dit moment werk ik als interim-manager bij ROC Aventus, team Sport en bewegen. Ik merk dat we na de hectiek van de afgelopen weken -waarbij het vormgeven van het afstandsonderwijs centraal stond- een volgende fase ingaan. Het ritme en de structuur die we hebben gevonden blijft hetzelfde, zowel de studenten en de docenten varen daar wel bij. Wel merk je dat na vier weken afstandsonderwijs het menselijk contact het meeste wordt gemist. We doen ons best om elkaar digitaal op te zoeken al vervangt dat het fysieke contact niet en is het ook erg intensief. De creativiteit en energie die ik voel bij het team is heel motiverend en maakt dat we het echt samen doen, waardoor ook iedereen aangehaakt blijft.

Online communiceren vergt andere vaardigheden van mensen. Dat wordt, nu we een tijd online aan het lesgeven en werken zijn, zichtbaar. Iedereen in het team leert in een hoog tempo nieuwe vaardigheden, dat is mooi om te ervaren. Deze nieuwe vaardigheden zullen in de toekomst goed van pas gaan komen in het flexibel onderwijs, waar het MBO naar toe aan het bewegen is.

Bij onze opleidingen volgen we grotendeels het normale rooster. Dit geeft een duidelijke structuur en dat  wordt erg gewaardeerd. We stellen indien nodig bij, vanuit de ervaring die we opdoen. Positief daarbij is, dat onze studenten feedback geven waar we het anders kunnen doen of kunnen verbeteren.

In deze fase wordt ook intensiever contact gezocht met studenten die buiten beeld raken. Op die manier proberen we om ze er weer bij te krijgen, dit past ook in het beleid van Aventus. Ook is het hele team actief met het bellen van de studenten die zich aangemeld hebben voor het volgende schooljaar. Dit werkt uitstekend, studenten voelen zich hierdoor welkom en het is een goede vervanger van de meeloopdagen en andere activiteiten die we normaal gesproken voor hen organiseren.

Scenarioplanning, welke uitdagingen heb je in beeld voor het komende schooljaar?

We zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van de examens van de 3e jaars studenten die voor de zomer hun diploma hopen te ontvangen. Dat is met alle aanpassingen nog een heel gepuzzel. We hopen eind deze week toestemming te krijgen op het plan dat we bij de examencommissie hebben neergelegd. Om straks met de examinering te kunnen starten, wordt weer een nieuwe dimensie aan het online werken gegeven. Misschien wel de boost die we nu even nodig hebben.

Daarnaast hopen we toestemming te krijgen om de examens van de 1e en 2e jaars te mogen afnemen. Tot nu toe ligt dit allemaal stil en dat levert een stuwmeer aan examens op die nu niet afgenomen mogen worden.

Omdat er momenteel nog zoveel onzekerheden zijn over de start van het nieuwe schooljaar, ben ik gestart met het beschrijven van een viertal scenario’s die alle vier werkelijkheid zouden kunnen worden. Kunnen we wel normaal starten? Of moeten we aangepast starten? En wat betekent dat voor het team, de formatie, de begroting, enzovoort. Dit vraagt een andere aanpak dan normaal. In het kort de mogelijke scenario's:

  1. Een (groot) deel van de examens is voor de zomervakantie afgenomen en het schooljaar kan ‘’normaal’’ (in de anderhalve meter school) van start gaan, waarbij stages, die zijn stopgezet, nog wel moeten worden ingehaald.
  2. Een deel van de examens is voor de zomervakantie afgenomen. In september starten we 6 weken later (m.u.v. de 1e jaars die het normale programma draaien). In die 6 weken worden de achterstanden voor het reguliere onderwijs zoveel mogelijk weggewerkt. Stages die zijn stopgezet, moeten mogelijk over een langere periode ingehaald worden.
  3. Geen examinering voor de zomer mogelijk. De 1e jaars studenten starten met een aangepast programma en periode 1 wijkt voor alle studenten af van het normale programma. Daarbij ligt de nadruk op het inhalen van examinering, stages en alle andere noodzakelijke inhaalactiviteiten.
  4. Geen examinering voor de zomer mogelijk. Periode 1 en 2 zijn nodig om het onderwijs en de stages weer goed op orde te krijgen, alle programma’s worden aangepast tot ver in het schooljaar.

Welke variant het wordt is afhankelijk van de keuzes die in de komende weken, zowel landelijk als door Aventus gemaakt worden. Die keuzes zullen bepalen wanneer er gestart kan worden met examinering en inhaalactiviteiten.

Bij Sport en Bewegen, de opleiding waar ik werk, zijn wij afhankelijk van de sportverenigingen. Die hebben een heel ander ritme m.b.t. stages, dan wanneer je stage loopt in een bedrijf of zorginstelling. Hier verwachten we nauwelijks inhaalactiviteiten voor de zomervakantie. Dit zal na de vakantie veel vragen van studenten, begeleiders op de stageplekken en stagebegeleiders van school. Maar ik verwacht dat het team de uitdagingen die na de zomer op ze af komen, net zo voortvarend oppakken als ze nu doen.

overzicht blogs

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!