icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents

Met deze zes bouwstenen uit ons PPL-model kun jij leren in je organisatie versterken

TriamFloat

Welke bijdrage levert leren aan jouw organisatie? Om dit inzichtelijk te maken heeft L&D Talents het model ‘Positioneren en Professionaliseren van Leren’ (PPL-model) ontwikkeld. Het model onderscheidt vijf posities, van ad hoc tot creërend. De uitwerking van elke positie in zes te beïnvloeden bouwstenen maken het model tot een herkenbaar en praktisch handvat.

Expertise

Strategie en beleid in leren en ontwikkelen

Over het professionaliseren van leren

Over deze expertise
L&D Expert
Sandra van den Top /
L&D expert

De 6 bouwstenen en vragen die centraal staan in het PPL-model

Het is belangrijk om niet alleen naar leerinterventies te kijken, maar naar het grote geheel van leren en ontwikkelen in een organisatie. Om dit te doen helpt het om te kijken vanuit de zes managementbouwstenen: 

 1. Strategie. Is er een relatie van de visie op leren met de organisatiestrategie? Zo ja, hoe ziet die relatie eruit? Is leren gericht op de ontwikkeling van een individu, of op het bereiken van organisatiedoelen?
   
 2. Structuur. Op welke manier is het leren georganiseerd? Is er een afdeling opleidingen of learning & development en welke rol pakt die afdeling? Is er een centraal opleidingsaanbod of organiseren medewerkers het leren zelf? 
   
 3. Cultuur. Wat zijn de basiswaarden in de organisatie? Wat is de leiderschapsstijl? Is er sprake van sturend, situationeel of dienend leiderschap? Ligt de focus op beheersing of wordt experimenteren gestimuleerd?  
   
 4. Mensen. Waarom leert de medewerker? Omdat het moet, omdat het nodig is voor zijn functie of om te groeien?  
   
 5. Middelen. Wie beheert het opleidingsbudget en hoe kan de medewerker hier gebruik van maken? Welke tools zijn er om leren te faciliteren?  
   
 6. Resultaten. Wat draagt leren bij aan de organisatie, is het gericht op voldoen aan kwaliteitseisen, verbetering of vernieuwing van producten of diensten? Op welk niveau wordt het leren geëvalueerd?

Download PPL-model / PDF - 765.24 KB

PPL model / pdf - 765.24 KB

Oké, leuk al die bouwstenen, maar wat kun je ermee?  
Als je voor elke bouwsteen in kaart brengt wat de huidige en gewenste situatie is, krijg je een goed beeld van wat er moet gebeuren om tot die gewenste situatie te komen. Je hebt zicht op de gebieden waar je nog aan moet ‘sleutelen’. Zo kun je gericht aan de slag met acties om leren in je organisatie te versterken.  

Hoe pak je dat aan? 
Het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kan in een gesprek met bijvoorbeeld een L&D manager, maar de ervaring leert dat het beter is om dit met meerdere belanghebbenden samen vast te stellen (bijvoorbeeld L&D-professionals, L&D-manager, een aantal managers en medewerkers van verschillende afdelingen).

Wij faciliteren dit door middel van de PPL-workshop. In deze workshop wordt eerst de huidige en gewenste situatie gepositioneerd. Vervolgens bedenken de aanwezigen samen welke acties nodig zijn om dit te bereiken. Die input verwerken we vervolgens in een strategisch leerplan. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de organisatie gaan zij hier vervolgens zelf mee aan de slag, of L&D Talents ondersteunt ook bij het realiseren van de acties.  

Meer weten of advies nodig voor jouw eigen organisatie?
Neem contact met ons op via sandra.van.den.top@ldtalents.nl of office@ldtalents.nl. We helpen je graag verder!

Bekijk de themapagina Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL)
Expertise

Strategie en beleid in leren en ontwikkelen

Over het professionaliseren van leren

Over deze expertise
L&D Expert
Sandra van den Top /
L&D expert

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!