icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

“Verbinding en structuur als basis voor een onderwijskundige transformatie”

PlusTalent

Deltion College is bezig met een vernieuwingsslag in het onderwijs. en de directie zocht een externe partij om structuur en verbinding in de transformatie aan te brengen. Een complex vraagstuk, waarbij de centrale kaders bij aanvang breed waren geformuleerd en de colleges ruimte kregen om daar zelf invulling aan te geven. Deze zoektocht naar de juiste invulling moest geleid worden door iemand die veel kennis en ervaring heeft in het onderwijs, maar daarbij ook de juiste persoonlijkheid bezit. “We gingen het gesprek aan met Leadership Talents, waarbij door de Business Manager diverse kandidaten naar voren werden geschoven. We hebben gesprekken gevoerd en kwamen uiteindelijk uit bij Diantha”, aldus directeur Design, Media & ICT, Renske Venhuizen.

Flexibel onderwijs

“Veranderingen in het onderwijs kun je niet 1,2,3 uitvoeren, daar gaat veel tijd overheen”, zo vertelt directeur Economie & Ondernemen, Marieke Doosje. “Daarbij kijken wij graag naar hoe Deltion College nu, en in de toekomt, het werkveld en de student centraal kan stellen. Beroepen en bedrijven veranderen snel, uiteraard onder invloed van de veeleisende maatschappij en consument. We willen het onderwijs flexibiliseren om te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt, ook op regionaal niveau. Daar komen veel zaken bij kijken, want het is een grootschalige operatie voor zowel het onderwijs als voor de organisatie. De onderwijscolleges hebben van het bestuur de opdracht gekregen om aan de slag te gaan, maar die transformatie en implementatie lopen binnen Deltion natuurlijk niet exact synchroon. Diantha is in staat  om de verschillende teams te verbinden, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Ze kan goed processen doordenken, dus wat gebeurt er als ik X doorvoer bij A, B en C? Diantha helpt ons als directeuren om deze transitie vorm te geven.”

Multidisciplinaire vraagstukken oplossen

Renske vult aan: “Onderwijsontwikkeling speelt zich niet alleen af in de onderwijsteams, maar raakt de héle organisatie: Hoe zit het met je mensen? Beschikken zij over voldoende kennis en vaardigheden? Sluiten onze onderwijsruimtes nog wel aan? Hoe plannen & roosteren we ons nieuwe onderwijs? Hoe gaan we om met examinering? En welke rol speelt de digitalisering hierin? 

Diantha is een belangrijke schakel in al deze processen, omdat ze de verbinding legt en het bewustzijn binnen Deltion vergroot. Ze brengt mensen samen, creëert draagvlak en kijkt hoe we gezamenlijk multidisciplinaire vraagstukken kunnen oplossen. Zij is goed in het doorzien van deze vraagstukken en in het contact leggen met de mensen.”

“Los van kennis en kunde, zochten we voor deze opdracht ook iemand met een bepaald karakter. Iemand die de mensen voor zich kan winnen, zodat we de teams meekrijgen in een bepaalde beweging. Ze bezit de juiste kennis, maar brengt ook rust. Daarbij heeft ze een natuurlijk overwicht, waardoor ze de katalysator is achter vele veranderingen binnen Deltion”, zo vult Marieke aan.

PlusTalent

De juiste modus gevonden

Naast het contact met de interimmer van Leadership Talents hebben jullie ook contact met de Business Manager. Kun je daar wat meer over vertellen? Marieke trapt af: “Jazeker, we hebben ook contact met Jorrit, onze Business Manager. Uiteraard hebben we evaluaties over het verloop van de opdracht, maar het is zoveel meer. We krijgen ook tips en ze denken met ons mee. Diantha’s opdracht bij ons liep aanvankelijk tot aan de zomer, maar we zijn met elkaar overeen gekomen dat een korte verlenging zinvol is, zodat Diantha een stevig fundament kan leggen waarop een interne kandidaat kan doorbouwen. Ze laat straks zaken netjes achter, zodat wij vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.”

Renske beaamt dit: “Diantha heeft een bepaald ritme aangebracht in de jaarplanning, waarin we samenkomen, van elkaar leren en ervaringen delen. Er zijn nu allerlei verbindingen gelegd tussen verschillende afdelingen, ook tussen colleges en diensten, waardoor een prachtige samenhang is ontstaan. Iedereen heeft nu de juiste modus gevonden: dit is een grote ontwikkeling en daar hebben we elkaar voor nodig. Dat vind ik echte winst.”

Marieke sluit het verhaal af. “Het was een zoektocht naar wat we nu precies zochten en hoe we dit gingen invullen. Het is dan echt een verrassing als je iemand ontvangt die verstand heeft van alle aspecten, zodat je weet wat de knel- en aandachtspunten zijn. We zijn heel blij met Diantha, want zij heeft ons laten zien hoe het kan. Mede dankzij haar kunnen wij als organisatie verder bouwen aan onze onderwijsontwikkeling.

Alle klantverhalen

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!