icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

“Innovatie bij Mondriaan: verdieping en verbreding”

PlusTalent

ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Mondriaan biedt ongeveer 240 mbo opleidingen aan en daarnaast onderwijs en educatie voor volwassenen. Toen het Hoofd Onderwijs en Innovatie overstapte naar een andere baan, was Claus Hoekstra, Directeur van de Dienst Onderwijsondersteuning en Advies (OOA), op zoek naar vervanging. Die vond hij in de vorm van Luc Quinten van Leadership Talents. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en zit de opdracht van Luc erop. We blikken terug op een succesvolle samenwerking.

Luc begon in september 2021 bij ROC Mondriaan. Claus: “Door de organisatieontwikkelingen die er speelden, leek het ons raadzaam om eerst een interimmer te zoeken en nog niet direct een vaste vervanger. Die organisatieontwikkelingen waren bijvoorbeeld een andere rol van de onderwijsdirecteur, een nieuw te vormen dienst ICT en het aanstellen van LD-functionarissen. Dat leek allemaal consequenties te hebben voor mijn dienst. Daarom besloten we om even af te wachten hoe een en ander zich zou gaan ontwikkelen. Inmiddels hebben we gezien dat de consequenties niet heel groot zijn voor mijn dienst, dus nu kunnen we naar een vaste vervanger zoeken.”

Fijn slijpen van een goed lopend team

Luc vult aan: “Mijn opdracht was om het team over te nemen en samen met Claus te kijken hoe het team zich verder kon ontwikkelen en wat goede stappen zouden zijn. Het ging echt om het fijnslijpen van een al goed lopende organisatie. Dat was ook de boodschap aan de huidige club. Het was niet de bedoeling dat er zaken opgeschud zouden worden of drastisch zouden veranderen. Het ging vooral om het continueren van de lopende zaken en waar mogelijk aanbrengen van verbeteringen.”

Kleine maar effectieve wijzigingen

Luc begon met het leren kennen van het team en bekijken waar iedereen mee bezig was. “Vervolgens heb ik een analyse gemaakt van de zaken die al heel goed gingen en wat er eventueel beter zou kunnen. Vervolgens hebben we op een aantal elementen kleine ingrepen gedaan. We hebben de overlegstructuur aangepast, een andere manier van werkverdeling ingevoerd en zijn meer gaan sturen op samenwerking in plaats van op losse portefeuillehouders.” Het team heeft hierop heel positief gereageerd, geeft Claus aan. “Het zijn natuurlijk allemaal professionals, en je gaat ervan uit dat zij zelf wel weten wat het team nodig heeft. Maar door iets meer te vertragen, hebben we het toch meer weten te structureren en daar is iedereen heel erg enthousiast over.”

PlusTalent

Innovatie

Luc heeft ook gewerkt aan twee grote inhoudelijke programma’s: excellentie en innovatie. Hiervoor is een nieuw innovatieproces ontwikkeld waar veel draagvlak voor is. “We zien dat mensen actiever zijn geworden in het zelf verkennen van opdrachten en zelfredzamer zijn. De samenwerking is ook functioneler geworden. In plaats van heel erg bezig te zijn met instrumenten voor samenwerking, werken ze nu ècht samen.” Claus is er blij mee dat Luc heeft aangegeven dat het eigenlijk allemaal al heel goed liep binnen ROC Mondriaan. “Dat vinden de mensen ook fijn om te horen. Dan besef je weer in wat voor bevoorrechte positie je bij Mondriaan zit.” 

Veilige achterban

Voor Claus was het fijn dat Luc zelfstandig werkte en deed wat hij moest doen. “Het is een veilig gevoel als ik een rechterhand heb die alles in goede banen leidt. Als daar iemand van goede kwaliteit zit, heb ik meer ruimte om mijn eigen functie uit te oefenen. Als je zo iemand niet hebt, dan trekt dat naar beneden en dan gaan medewerkers toch allerlei vragen aan mij stellen. Luc heeft dat heel goed gedaan. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik zijn werk moest controleren. In zijn werk zit betrouwbaarheid en degelijkheid. Je merkt dat hij ervaring met het MBO heeft. Het is ook fijn dat hij discussies snel in de kiem smoort en dat niet alles wordt opgeblazen tot enorme vraagstukken. We hebben echt van hem geleerd dat je niet gelijk overstuur hoeft te raken als er eens incidentjes zijn.”

Lastig afscheid

Voor Luc was dit zijn eerste opdracht voor Leadership Talents. “Maar als alle opdrachten in de toekomst zo zijn, heb ik een heel leuke baan!” Claus vult lachend aan: “ik heb al tegen hem gezegd: leuker dan dit gaat het niet worden. We hebben ook al meermaals geprobeerd hem te verleiden om bij ons in dienst te komen.” Luc: “Ja, het is wel een dubbel gevoel. Ik vind het heel jammer om deze leuke samenwerking achter te laten, maar aan de andere kan heb ik ook zin om weer aan iets nieuws te beginnen.”

Alle klantverhalen

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!