icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

"Ik zou zeker de volgende keer als ik een opdracht heb aan Leadership Talents denken"

PlusTalent

Hogeschool Windesheim in Zwolle is druk bezig met het uitwerken van hun Strategische Koers. Eén van de pijlers hierbij het vormgeven van de Eigen Leerroute voor studenten. Gina van der Staaij, directeur Onderwijs van het domein Business, Media en Recht heeft voor de implementatie van de propedeuse de hulp ingeroepen van Coen van der Linden van Leadership Talents.

Jorrit Rehorst
Jorrit Rehorst /
Business Manager

“Ik ben verantwoordelijk voor onderwijsinnovatie binnen mijn domein”, begint Gina. “We zijn een groot domein met wel 16 bachelor en Ad opleidingen en we wilden als domein één propedeuse op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. De vraag hierbij was: wat doe je gemeenschappelijk en wat doe je opleidingsspecifiek? Hiervoor hebben we als management uitgangspunten geformuleerd. We vonden het daarbij belangrijk dat dit project een objectieve projectleider kreeg die zowel de strategische belangen als de belangen van de opleidingen en uiteindelijk studenten in het oog hield. We kwamen hiervoor in contact met Leadership Talents, die een aantal kandidaten aan ons voorstelden. Uiteindelijk vonden we Coen de meest geschikte kandidaat.

Ben jij ook geïnteresseerd in een interim-manager van Leadership Talents? Bel met Business Manager Jorrit Rehorst 06 - 133 52 696 of mail naar office@leadershiptalents.nl

Externe projectleider

We hadden eerder geprobeerd de functie intern in te vullen, maar dat lukte niet.” Coen valt bij: “Er zitten namelijk wat gevoeligheden in de functie. Het strategisch beleid leidt ertoe dat opleidingen sommige dingen op moeten geven, terwijl ze nog niet weten wat ze ervoor terugkrijgen. Daar zitten alle opleidingen op hun eigen manier in. Interne mensen hebben hierin al een kleur, een mening. Terwijl ik eigenlijk geen ander belang heb dan de opdracht die het management mij gesteld heeft.”

PlusTalent

Propedeuse 3.0

Aan het begin van dit schooljaar is het project Propedeuse 3.0 uitgerold. “In plaats van allemaal kleine vakjes hebben we nu 12 grote eenheden. We hebben nu dus een propedeuse met meer gemeenschappelijkheid op domeinniveau, clusterniveau en opleidingsniveau. Ook zijn veel eenheden geactualiseerd, waardoor we een aantrekkelijk curriculum hebben voor studenten”, zegt Gina.

Coen vult aan: “Ook komt er straks een Windesheim onderwijsplatform, een brede onderwijscatalogus, waarop deze eenheden een plek krijgen en waar studenten meer keuzevrijheid krijgen. Hiermee kunnen studenten hun leerroutes zelf vormgeven. Kortom, het diploma of beroepsprofiel wordt diverser.”

“Maar het zorgt er ook voor dat studenten die verkeerd kiezen makkelijker kunnen switchen van opleiding”, valt Gina bij. “Dat is nu allemaal in gang gezet. Er waren heel veel uitgangspunten waar dit allemaal aan moest voldoen. Coen heeft dit heel goed bewaakt. In het onderwijs worden afspraken vaak ter discussie gesteld. Autonomie is hier heel belangrijk. Coen gaat daar met veel respect mee om. Hij heeft ons altijd goed geïnformeerd, het proces gemonitord en deadlines bewaakt. Ook de dilemma’s die daarbij ontstonden heeft hij vervolgens teruggegeven aan ons als opdrachtgever.“

Coen vervolgt: “Het voordeel van interim zijn is dat je de opdrachtgever dient, zonder eigenbelang. Er waren momenten dat ik dacht: dit wil je wel, maar dit kan niet. Dan kan ik wel kijken tot hoever het wél kan en dat koppel ik dan terug.” Gina: “Daardoor konden wij beter besluiten nemen en daarom zijn we zo blij met Coen.”

De opdracht wordt verlengd tot het begin van het nieuwe schooljaar. Dan heeft de hele propedeuse één keer gedraaid en kan het worden overgedragen aan de staande organisatie.

Tip voor andere opleiders

Gina heeft tenslotte nog één tip voor andere opleiders met verandertrajecten. “Neem in overweging om een extern iemand in te huren. Het heeft namelijk veel voordelen. Leadership Talents heeft me hier goed bij geholpen. Ze monitoren het project goed. Ik heb regelmatig gesprekken gevoerd met de Business Manager, Jorrit. Hij weet als geen ander wat er speelt in het onderwijs en is daarbij een fijne sparringpartner. Uiteindelijk staat of valt alles met goede mensen. Ik zou zeker de volgende keer als ik een opdracht heb aan Leadership Talents denken."

Ben jij ook geïnteresseerd in een interim-manager van Leadership Talents? Bel met Business Manager Jorrit Rehorst 06 - 133 52 696 of mail naar office@leadershiptalents.nl

Jorrit Rehorst
Jorrit Rehorst /
Business Manager

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!