icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

"Erik helpt de bedrijfsvoering van de masteropleidingen op orde te krijgen"

Maarten

Vandaag gaan we in gesprek met Maarten Bremer, sinds 2018 lid College van Bestuur bij ArtEZ University of the Arts. Zoals de naam al zegt, is dit dé thuisbasis voor studenten die kunstenaar, ontwerper of ‘artist educator’ willen worden. ArtEZ zit in Arnhem, Enschede en Zwolle en heeft iets meer dan 3000 studenten.

Een half jaar geleden schakelde Maarten de hulp in van onze collega en interim-manager binnen Leadership Talents Erik Pastors. “Zijn belangrijkste opdracht? Zorgen dat de bedrijfsvoering van onze master-opleidingen op orde komt, zodat onze focus en energie naar goed onderwijs kan. Erik ging direct met deze complexe opdracht aan de slag.”

Erik Pastors Interim-manager
Erik Pastors /
Interim-Manager

Maarten legt uit: “ArtEZ heeft in totaal elf masteropleidingen, met elk een eigen aandachtsgebied. Zo zijn er enkele muzikale masters, maar ook bijvoorbeeld Fashion Design, Fashion Strategy en Architectuur. Elk van deze opleidingen heeft een opleidingshoofd, iemand die meestal zelf ook onderwijs verzorgt, en een backoffice. Omdat werkafspraken en processen per master zijn ingeregeld, is dit in praktijk erg kwetsbaar. Het verder ontwikkelen van een stabiele onderwijsondersteuning is één van de vragen aan Erik.”

Ingewikkeld puzzelwerkje

“De oorspronkelijke hulpvraag kwam overigens uit een andere hoek”, legt Maarten uit. “In een gesprek met de toenmalig directeur van onze masteropleidingen, werd duidelijk dat we extra ondersteuning nodig hadden in onze financiële bedrijfsvoering. We wilden beter inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven van de opleidingen binnen deze eenheid, die onlangs ontvlecht was van onze onderzoeksactiviteiten... Ook stond de begroting van 2021 voor de deur. We voorzagen een ingewikkelde en tijdrovende taak. Met die opdracht stapte Erik half september aan boord; zijn eerste focus was om de cijfers helder te krijgen. Geen eenvoudige opdracht, en al helemaal niet door corona en het werken op afstand.”

Erik vult aan: “Ik ben inderdaad gestart met het financiële vraagstuk, omdat goed beheer van de financiële situatie belangrijk is als je de bedrijfsvoering op orde wilt hebben. Daarvoor onderzocht ik de begroting 2020 en het verloop van de uitputting. Het was niet eenvoudig alles boven tafel te krijgen. Ook kwam ik een aantal bijzonder complexe zaken tegen waarvoor duidelijkheid en keuzes nodig waren. Nadat ik die onderwerpen een voor een heb aangepakt, kon ik uiteindelijk een realistisch financieel plaatje presenteren. Daarna ben ik gestart met de begroting van 2021, die ten tijde van mijn komst in een eerste versie was opgesteld en nog flink wat aandacht vroeg.”

Maarten

Verbinding maken

Maarten: “Het fijne is dat Erik, ondanks het werken op afstand, alle betrokken collega’s informeert en hen betrekt. Hij legt verbinding met de hoofden van de masteropleidingen en de medewerkers van de backoffice. Het is wat mij betreft belangrijk dat iedereen in de onderwijsorganisatie snapt wat het issue is en daar haar of zijn perspectief op kan geven. Dat is de basis voor een keuze, en dan is het waarom uit te leggen. Om van daaruit gezamenlijk de verbeteracties te kunnen doen en eigenaarschap te creëren.”

Erik: “In deze nieuwe rol kijk ik vanuit een breder perspectief naar ArtEZ. Ik had nog beperkte kennis van kunstopleidingen en het is natuurlijk interessant om je blik te verruimen. De essentie en de inhoud van het vak is een hele nieuwe wereld. En natuurlijk weet ik nu ook meer over de studenten, wat hen drijft en welke talenten zij ontwikkelen.”

Unieke studenten

Maarten: “Onze studenten zijn unieke individuen, waar we echt trots op zijn. Het onderwijs is gericht op de artistieke, intellectuele en persoonlijke groei van studenten. Het zijn kunstenaars die met creatieve uitingen zaken ter discussie stellen. Daarbij zoeken ze vaak de grenzen op: het moet schuren! Het is dan ook passend dat onze studenten zich activistisch opstellen. Dat zit in hun DNA en in de onderwijsprogramma’s van veel van onze masters.”

Veranderkundig kijken naar processen

Maarten: “In Erik heb ik een gesprekspartner gevonden waarmee ik open kan discussiëren en sparren over het veranderkundig kijken naar de organisatie en de processen. We hebben elkaar daar goed in gevonden en onze lijntjes zijn kort. Ondanks ons beider volle werkdagen, houden we elkaar goed op de hoogte.”

Erik: “Om verwachtingen te managen hebben we tijdens het laatste ‘planning en control-gesprek’ de speerpunten voor dit lopende schooljaar op een rijtje gezet. Belangrijke vragen zijn: waarop werken we samen? Hoe kunnen we elkaar versterken, van elkaar te leren; kunnen we gezamenlijk processen optimaliseren? Dat is een proces dat tijd en aandacht vraagt en nog veel onduidelijkheden met zich meebrengt. Daarin maken we langzaam stappen in de goede richting, maar is er nog veel te doen.”

Maarten: “Het werken aan een goedlopende backoffice zorgt voor rust en duidelijkheid. Als opleidingen slim, vanuit eigen kracht en keuze met elkaar samenwerken, kunnen we ons richten op het verzorgen van zo goed mogelijk onderwijs voor onze master studenten. Zodat zij straks hun eigen impact kunnen hebben in hun wereld. Daar is het ons om te doen.”

Erik: “Het geeft mij energie om te werken aan complexe vraagstukken in het onderwijs. Hierin leg ik echt mijn ziel en zaligheid. Zodat, in dit geval ArtEZ en de master-opleidingen, in een fase komen waarin zij zich op een plezierige manier verder kunnen ontwikkelen. Soms heb ik contact met mijn opvolgers, van opdrachten uit het verleden. Ik vind het leuk om te horen dat zij succesvol zijn in het pad wat ik ooit geplaveid heb. Dan weet je dat je een goede basis hebt neergezet.”

Alle klantverhalen
Erik Pastors Interim-manager
Erik Pastors /
Interim-Manager

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!