icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents

Erik Pastors

Interim-Manager

Erik is een ervaren onderwijsexpert. Als directeur, manager en adviseur heeft Erik een mooie staat van dienst opgebouwd in het (bege)leiden van onderwijsorganisaties. Hij is vooral deskundig op gebieden als het leiden van vernieuwingen in het onderwijs, bedrijfsvoering, teamontwikkeling en (disfunctionele) samenwerkingsvraagstukken, het begeleiden van accreditaties en van fusies. Erik is voortdurend gericht op het versterken van het vermogen van organisaties en haar medewerkers om zelf antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen. Hij doet dat altijd met de behoeften van studenten duidelijk op het vizier. Als onderwijsman in hart en nieren weet Erik zijn omgeving voortdurend goed mee te nemen in de veranderingen zonder het werk over te nemen. Hij inspireert en daagt uit. Acteert altijd respectvol en mensen werken graag met hem samen. Hij is analytisch, weet samen met zijn opdrachtgever, zijn team en zijn omgeving realistische oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken en deze ook te realiseren. Erik is een echte teamspeler.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Werkervaring

2022 – tot heden Directeur FC Extra Friesland College

Verantwoordelijk voor de onderdelen VAVO (VMBO, HAVO, VWO), Volwasseneneducatie (Inburgering, Wet Educatie en Beroepsonderwijs), Entree voor Anderstaligen en Talencentrum (Moderne Vreemde Talen ten behoeve van de MBO-colleges). Omvang: ongeveer 90 fte, ruim 150 medewerkers.
Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige geleiding van de FC Extra onderdelen in de nieuwe fusieorganisatie Firda (Friesland College en Friese Poort) per 1 augustus 2023.
Verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit (waar onder studiesucces en studenttevredenheid) en een gezond financieel beheer (personeel en materieel).
Verantwoordelijk voor additionele activiteiten en budgetten (waar onder Kwaliteitsagenda, NPO, Diensten voor Derden).

2020 – 2022 Directeur Masteropleidingen ArtEZ University of the Arts

Verantwoordelijk voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering, financiële situatie en organisatorische positionering van de vijftien masteropleidingen.
Verantwoordelijk voor master-brede onderwijskundige vraagstukken en het optimaliseren van de aansluiting van de onderwijsondersteuning/dienstverlening op Direct leidinggeven aan de tien hoofden van deze masteropleidingen en indirect aan ruim 120 docenten en overige medewerkers (teamontwikkeling).
Het uitvoeren van een strategische heroriëntatie: op weg naar een duurzame basis voor masteronderwijs binnen ArtEZ

2015 – 2016 Bestuursadviseur Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal

Ondersteunen van bestuur en raad van toezicht bij het fusieproces Onderwijsgroep Punt Speciaal, Onderwijscentrum Zuid Gelderland en MeTander. 
Ondersteunen van bestuur, toezicht en management bij het opstellen van fusieplan en fusie-effect-rapportage (FER). 
Ondersteunen van het bestuur bij de voorlichting aan medewerkers en ouders en de besprekingen met medezeggenschapsorganen en andere relevante partijen. 

Opleidingen & Trainingen

Master Change Management (MCM)

Leergang Onderwijskunde (UT)

V.O. Organisatie en Management (HAN)

Bachelor Inrichtingswerk (HAN)

Persoonlijk leiderschap, communicatietechnieken en mediatrainingen

Specialisaties

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Organisatie van het onderwijs
 • Accreditaties en audits
 • Curriculumontwikkeling
 • Cultuurontwikkeling
 • Fusies en netwerkontwikkeling
 • Bedrijfseconomische vraagstukken

Eigenschappen

 • Inspirerend
 • Consciëntieus
 • Analytisch
 • Van abstract naar concreet
 • Humor
 • Verbinden

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits