icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Klantcase

“Daphne heeft rust gebracht en gezorgd dat mensen aan het team kunnen werken.”

Leadership Talents

Wie kan er beter vertellen wat de meerwaarde van Leadership Talents is dan onze opdrachtgevers? Vandaag spreken we Jurly Pocornie, directeur Business & Administration College van ROC Midden Nederland en interim-manager Daphne Verkaik. Samen zitten zij midden in het proces om het team legal, insurance and HR een nieuw gezicht te geven in een veranderd College.

Daphne kwam in oktober 2022 terecht in een team dat in een transitie zat van een groot team naar een veel kleiner team. “Mij werd gevraagd om samen met het team een nieuwe vorm van onderwijs te implementeren omdat het kwalificatiedossier veranderd was. Men was zoekende naar ‘hoe nu verder’. Er was afscheid genomen van veel collega’s en er was veel gebeurd in het team. Het was mijn opdracht om rust te brengen.” Uiteindelijk bleek de opdracht te veranderen.  Doordat de studentenaantallen niet stabiel bleken te zijn, hadden we de ondergrens nog niet bereikt. “We hebben nogmaals afscheid moeten nemen van collega’s en dat is tegenstrijdig met het creëren van een team. Om te bouwen en te veranderen heb je ruimte nodig, inspiratie en energie, ook in het hoofd. Die ruimte en energie is er nauwelijks als mensen onzeker zijn over hun toekomst. Dan is het lastig om te veranderen.”

Team-manifesto

Toch is het Daphne gelukt om het team op de rails te zetten en de inspiratie terug te brengen, vertelt Jurly. “Ze heeft rust gebracht en gezorgd dat mensen aan het team kunnen werken. Wat is ieders plek in het team, wat past bij wie en welke herplaatsing past waarbij. Daphne heeft heel goed in beweging gebracht dat mensen verder kijken dan hun eigen team. Dat geeft onrust, maar tegelijkertijd rust. Mensen kunnen nu buiten hun eigen muren kijken.” Voor Daphne is het mooiste resultaat dat het team meer inspraak heeft in wat ze doen en hoe ze dat doen. “Er was veel rolonduidelijkheid. Ik heb mensen, samen met het team zelf, inspraak gegeven in welke positie ze in het team willen innemen, waar ze zich hard voor willen maken en op welke resultaten en gedrag de organisatie hen mag aanspreken. Dat heeft onder andere geresulteerd in een team-manifesto.”

Leadership Talents

Inclusiviteit

Daphne: “In het manifesto hebben we met elkaar de teamcultuur opnieuw bepaald, hoe we met elkaar omgaan en hoe we samenwerken met de student en het bedrijfsleven. We hebben een heel multicultureel team en in het manifesto hebben we echt stappen gezet in het overbruggen van die culturele diversiteit. We zijn erboven gaan staan en hebben gedefinieerd: dit zijn wij. Ongeacht religie, afkomst of cultuur. Zo doen we het met elkaar. Dat vind ik het mooiste wat we het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk is er nog onrust, we zitten nog steeds volop in transitie. Maar het is belangrijk dat mensen nu begrijpen dat die onrust er mag zijn. Dat hoort bij een veranderproces. Ik ben zelf de eerste om mijn eigen fouten toe te geven. Door dat voorbeeld te geven, zijn anderen ook eerder geneigd om open te staan en leren we van elkaar.”

Organisatie in beweging

Jurly is erg tevreden over de resultaten: “Daphne blijft altijd kalm en rustig en in gesprek met mensen, terwijl ze toch vasthoudt aan de lijn en de strategie die is uitgezet. Het team heeft ook veel meer aansluiting gezocht bij het college.” De wijzigingen in het team waren niet de enige uitdaging, geeft Jurly aan: “Er waren in het kwalificatiedossier zoveel wijzigingen op landelijk niveau dat elk team zich heeft moeten herpakken om de wijzigingen te implementeren. Met een andere manier van werken en meer projectgericht onderwijs. Daarnaast konden we geen geschikte afdelingsmanager vinden. Daarom hebben we besloten Daphnes opdracht uit te breiden en te verlengen tot januari 2024.”

Leadership Talents

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!