icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Nieuws 17/04/2023

“Onze interim-managers kunnen makkelijk inspelen op ontwikkelingen”

PlusTalent

Leadership Talents vindt het belangrijk de ontwikkelingen binnen de onderwijsmarkt op de voet te volgen. Kennisdeling is hierbij zeer belangrijk. “We hebben regelmatig sessies met elkaar”, vertelt Mark Wanna, Interim-Manager bij Leadership Talents. “Het kan bijvoorbeeld gaan om bespreking van onze opdrachten, actuele inhoudelijke thema’s of intervisie, en dat brengt ons heel veel.”

De komende tijd moet rekening worden gehouden met een aantal forse verschuivingen binnen het onderwijs. Een goed voorbeeld is de toenemende digitalisering, die inmiddels ook in onze sector in een stroomversnelling terecht is gekomen. De afgelopen tijd is ook veel gepraat over flexibel onderwijs met meer keuzevrijheden voor studenten, bijvoorbeeld in het kiezen van bepaalde vakken. 

“Veel ROC’s zijn inmiddels bezig met de flexibilisering van het onderwijs”, licht Mark toe. “Dat betekent dat een student zijn eigen leerpad moet kunnen bedenken. Hij moet kunnen versnellen of vertragen, maar hij moet ook kunnen verdiepen of verbreden. Dat heet ‘gepersonaliseerd leren’, en dat betekent dat het oude stramien van beginnen in jaar één, en dan door naar jaar twee etc. een beetje wordt losgelaten.”

Beroepshavo

Mark was onder meer projectleider van de beroepshavo bij mbo Rijnland in Gouda. “De beroepshavo is een nieuwe ontwikkeling die je bij een aantal ROC’s ziet ontstaan. Ik heb hier onlangs een blog over geschreven, en die is ook besproken tijdens een van de bijeenkomsten van Leadership Talents.”

De beroepshavo houdt in dat studenten naast een reguliere mbo 4 opleiding, drie havo vakken volgen. “In ons geval is dat bijvoorbeeld onderwijsassistent, omdat heel veel van hen - bijna 90 procent - doorgaat naar de pabo. Maar het is een grote stap om van mbo succesvol te zijn op het hbo. En om studenten daar nu goed op voor te bereiden geven we hen - naast de reguliere mbo 4 opleiding - dus ook de gelegenheid drie havo-certificaten te behalen. Dat zijn de vakken Nederlands, Wiskunde A en Aardrijkskunde. Daar moeten ze dan ook een havo-examen voor doen.”

Hybride onderwijs

Een andere nieuwe ontwikkeling is hybride onderwijs. “Hierbij ga je kijken naar welke netwerken er in het werkveld werkzaam zijn, en hoe we daar een samenwerking mee kunnen ontwikkelen. In het geval van mijn team, waren we heel druk bezig met de gemeente Gouda en een aantal andere partijen zoals welzijnsorganisaties, een woningcorporatie, en vrijwilligersorganisaties. Die zijn allemaal bezig in de wijken. Wij wilden kijken of we daar met onze studenten die voor Sociaal Werk worden opgeleid, projecten kunnen doen die direct te maken hebben met de doelgroep. En dat kan bijvoorbeeld een dagje uit zijn met mensen die vereenzamen, of een voetbaltoernooitje voor kinderen van naschoolse opvang.”

Hybride onderwijs is dus de buitenwereld betrekken bij de opleiding en andersom, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen, aldus Mark. “Het is een ontwikkeling die ertoe bijdraagt dat studenten veel beter de verbinding tussen theorie en praktijk kunnen leggen. En tegelijkertijd zien ze waar ze eventueel kunnen gaan werken, en of dat wel iets voor hen is.”

Nieuwe fenomenen

Het is uiteraard allemaal onderwijs waar we het nu over hebben, maar het zijn wel nieuwe fenomenen. “Voor onze Interim-Managers is dat echter geen probleem”, weet Mark. “We hebben allemaal erg veel ervaring en scholen elkaar continu bij, dat we daar makkelijk op in kunnen spelen; dat maakt echt niet uit. Daarnaast komen we periodiek bij elkaar om elkaar te informeren over de voortgang van onze opdrachten, intervisie met elkaar te plegen rondom bepaalde casuïstiek waar we mee te maken hebben of om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs te delen. Recentelijk had een Leadership Talents-collega nog een gesprek voor een nieuwe opdracht bij mbo Rijnland, voor het centrum voor innovatieve vakmanschap. Ze zochten daar een tijdelijk projectleider, een verbinder met het werkveld en met de opleidingen, om daarin ook projecten te gaan opstarten. Als collega’s met diverse ervaringen konden we elkaar daarbij erg goed helpen. Het mooie van ons vak is, dat we proberen studenten maximaal te stimuleren een mooi diploma te halen. Daardoor zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is dus heel hoog. Voor mij persoonlijk is dat een belangrijke motivatie om dit werk te doen.”

Overzicht nieuws
Mark Wanna
Mark Wanna /
Interim-manager

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!