icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Blog 12/01/2022

Waar heb jij vertrouwen in?

PlusTalent

Voor leren en veranderen is vertrouwen essentieel. Waarschijnlijk is dat het meest belangrijke hoofdingrediënt van onze opvoeding. Toen jij er aan toe was lieten jouw ouders je los en mocht je zelf een boodschap doen of alleen naar school fietsen. Je ouders vertrouwden erop dat het goed zou gaan en jij voelde je trots. Na verloop van tijd kreeg je misschien zelfs wel kleedgeld met als doel dat je zelf je geld kon beheren. Toen je het huis uit ging was er vertrouwen dat jij voor jezelf kon zorgen en had jij het vertrouwen dat het je zeker zou gaan lukken. Het vertrouwen van mijn ouders heeft mij nog jaren na vertrek uit huis een boost gegeven.

Vertrouwen heeft dan ook een centrale plaats in mijn visie waarop ik mijn werk als interim manager in het onderwijs vormgeef. Naar mijn idee is dit het sleutelwoord voor echte kwaliteit van onderwijs. Sterker nog, als docenten vertrouwen hebben in de studenten ontwikkelen ze zich aantoonbaar beter. Scholen geloven daarin en dragen dit ook uit, het werkt echter pas echt wanneer het terugkomt in de hele organisatie. Als het managementteam van een schoolorganisatie de docenten vertrouwt (en vice versa), dan zullen docenten op hun beurt weer aan de studenten het vertrouwen kunnen geven. Vertrouwen maakt dat je samen wilt bouwen aan een mooi resultaat.

Angstcultuur

Onderling vertrouwen bouwt zich langzaam op en moet groeien. Hier moet je dan ook de tijd voor nemen. Wanneer je zaken signaleert die het vertrouwen ondermijnen, moet je het bespreekbaar maken, hoe moeilijk dat soms ook is. Als er iemand naar mij toekomt met een negatief verhaal over een collega, dan vraag ik meteen of dit al met die collega is besproken? Sparren over iemand aanspreken vind ik geen probleem, maar praat daarna wel met elkaar, in plaats van over elkaar.

Je mag er op vertrouwen dat een oprecht gesprek echt wel nut heeft. Wanneer je het over elkaar praten niet doorbreekt kan zich langzaam een angstcultuur opbouwen, waarbij het vertrouwen in elkaar steeds meer afneemt. Openheid en eerlijkheid zijn wij niet meer zo gewend, terwijl het je ook kwetsbaar maakt. Door zelf ook je onzekerheden te benoemen, creëer je juist weer een basis van vertrouwen naar de ander toe!

Ga het maar doen!

Het is natuurlijk makkelijker om dit zo op te schrijven, iedereen wordt immers geleid door de waan van de dag. Daarom is het belangrijk om samen te werken in vertrouwen, zodat je zaken kan loslaten en erop mag vertrouwen dat door het inzetten van de kwaliteiten van de ander, je met elkaar heel ver komt.  Als interim manager geef ik vertrouwen aan de club die ik tijdelijk aanstuur. Het is soms al moeilijk genoeg voor ze om mij te vertrouwen, een nieuw gezicht, met wellicht andere ideeën en onzekerheden over wat er komen gaat. Toch vertrouw ik van meet af aan op de kwaliteiten van het team en help ze waar mogelijk, maar spreek ze ook aan. Ze mogen erop vertrouwen dat ik dat doe om ze verder te helpen. Ik geef mijn mening en verwacht die ook terug. Ik moedig ze aan om dingen te doen, laat ze los, vang ze op, prijs ze om hun kwaliteiten en laat ze fouten maken. Ze mogen het niet met mij eens zijn, andere oplossingen of ideeën hebben, maar ik vertrouw erop dat we er samen sterker uitkomen. Zo bereiken we uiteindelijk het doel dat we met elkaar hebben afgesproken. Het is belangrijk voor alle partijen om los te kunnen laten en elkaar te vertrouwen. We willen immers allemaal succesvol zijn en plezier hebben in wat we doen. Vertrouwen geven en krijgen maakt trots, en dat is de beste motivatie die er is.

Durf dus te vertrouwen! Bedenk wat een boost je zelf krijgt als iemand in jou gelooft!!

Memoriam Wijnand Schilperoort

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!