icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Klantcase Onderwijs

"We koppelen al het leren aan interessante, authentieke praktijkcases"

TriamFloat

Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

Het MBO College Centrum, onderdeel van ROC van Amsterdam, is bezig een nieuwe opleiding te ontwikkelen: Business Events en Hospitality. Onze ervaren L&D-Expert Cisca Wolterbeek helpt hen bij het ontwerpen en ontwikkelen van de opleiding. Cisca vertelt over het team, de werkwijze en het einddoel.

Het leuke is dat we studenten al vanaf het eerste jaar aan authentieke praktijkcases kunnen laten werken. Dan gaat het beroep direct voor hen leven.
Cisca / L&D Talents

Wat houdt de opdracht of het eindproduct precies in?
“Gezamenlijk met het docententeam ontwikkelen we een relatief nieuwe niveau 4-opleiding voor het mbo: Business Events en Hospitality. In drie jaar tijd leren de studenten hoe ze aantrekkelijke events kunnen organiseren voor de zakelijke markt in de regio Amsterdam. Soortgelijke opdrachten deed ik eerder al voor de IT Campus Rotterdam (een samenwerkingsverband tussen Zadkine, Albeda, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam), het Horizon College, SVO Food en ROC A12.”

Wat is het doel van de opleiding?
“De studenten worden breed opgeleid in drie met elkaar samenhangende beroepsclusters: zakelijke evenementen, marketing & communicatie en hospitality. Ze kunnen daardoor als ze klaar zijn breed aan de slag als eventspecialist, maar ook bijv. als marketing- en communicatiemedewerker. Het kwalificatiedossier van de opleiding is dan ook samengesteld uit de kerntaken van deze verschillende beroepen – de zogeheten ‘cross-over’. Zo hebben de afgestudeerde studenten straks goede kansen op de arbeidsmarkt of ze kunnen verder studeren door de goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.”

Wat maakt deze opdracht bijzonder?
“We koppelen het leren van de studenten aan praktijkgerichte vraagstukken via een intern organisatiebureau, zodat ze al snel zicht krijgen op het beroep. Ze organiseren bijvoorbeeld in de eerste periode een ouderdiner, waar ze hun ouders kunnen vertellen wat de opleiding inhoudt, wat ze allemaal leren en hoe de opleiding is opgebouwd. Gedurende de hele opleiding staan deze echte praktijkcases centraal. In deze events zal een opbouw van ‘makkelijk’ naar ‘moeilijk’ zitten, zodat het steeds uitdagend genoeg en afgestemd is op het kennis- en vaardigheidsniveau van de studenten.

“Een hotel in Amsterdam wil bijvoorbeeld een zakelijk event voor 150 personen organiseren. De studenten maken het draaiboek voor het evenement, regelen de sprekers, monitoren de planning, sturen medewerkers aan en communiceren met alle leveranciers. Zo leren ze ook om te gaan met dingen die mis kunnen gaan en oplossingsgericht te denken.”

Iedereen werkt vanuit zijn eigen expertise gezamenlijk aan een uniek eindproduct.
Cisca / L&D Talents

Hoe heb je de opdracht aangepakt?
“We maken gebruik van het ADDIE-model. Dit houdt in dat we zijn gestart met een analyse (A) van de gewenste uitkomst en de aanwezige kennis en vaardigheden. Vervolgens ben ik samen met drie docenten aan de slag gegaan met het design (D), de invulling van de opleiding. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling (D – development) van modulehandleidingen, lesmateriaal en toetsen voor het eerste jaar. De implementatie (I) vindt plaats vanaf september: dan gaat de opleiding van start. De evaluatie (E) doen we continu: na de ontwerpfase hebben we bijvoorbeeld een review circuit gedaan met alle docenten uit het team. Dit houdt in dat we het ontwerp vanuit verschillende perspectieven hebben beoordeeld: vanuit de student, de docent, de inspectie en de directie. De verbeterpunten hebben we direct kunnen verwerken in het ontwerp van de opleiding.”

Klinkt als een pittige opdracht. Hoe pakken jullie dit als team op?
“Het is inderdaad een behoorlijke uitdaging en daardoor extra mooi om deze opdracht als team te klaren. De docenten van het ROC van Amsterdam zijn erg creatief en vooral gewoon erg leuke mensen. Doordat ze allemaal expertise hebben op verschillende vakgebieden kunnen we een compleet plaatje maken. Tijdens een studiedag hebben we alle taken onderling verdeeld en een planning gemaakt voor de oplevermomenten. Dankzij het inzetten van de scrum-methode hebben we zicht op onze voortgang – we houden bijvoorbeeld wekelijks een overleg met een update van hoe we ervoor staan en waar we tegenaan lopen. Zo kunnen we tussentijds evalueren en bijstellen en de juiste stappen zetten in het ontwikkelen van het lesmateriaal voor alle drie de studiejaren. We werken hard en pakken lekker door!”

Mijn rol is bij iedere opdracht anders omdat ik kijk naar de al aanwezige kennis en vaardigheden en behoeften van het team.
Cisca / L&D Talents

En wat is jouw rol binnen dit team?
“Ik bedenk vooral de route die op onderwijskundig gebied gevolgd moet worden, hierbij is ook wet- en regelgeving belangrijk. De docenten vullen het lesprogramma inhoudelijk in. Mijn expertise ligt daarnaast ook in het kijken naar wat het betreffende team in huis heeft zodat de juiste vaardigheden op de juiste plek ingezet worden. En ik kijk naar de behoeften vanuit het team: hebben ze sturing nodig, aanvulling, kennis, feedback, coaching. Dit is in ieder team anders en daardoor is mijn rol telkens anders. Dat maakt mijn werk ook zo interessant en inspirerend.”

En hoe nu verder?
In september is de opleiding van start gegaan, dus we hebben nog een aantal bergen te verzetten. We houden tot die tijd goed contact met stagebedrijven uit de branche zodat we enerzijds goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de praktijk en anderzijds hen kunnen betrekken bij de ontwikkeling van onderwijs, bijvoorbeeld voor de keuzedelen. Ondertussen ontwikkelen we het lesmateriaal voor het tweede jaar en treffen we de voorbereidingen voor het derde jaar. De focus ligt voortdurend op het borgen van de kwaliteit van de nieuwe opleiding. Onderwijs is een bruisende sector, zeker in het mbo!”

interviews met onze klanten
Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!