icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Klantcase

"Leren en ontwikkelen professionaliseren is cruciaal om onze strategie te realiseren"

strukton

Hoe kijken onze opdrachtgevers naar de ontwikkelingen op het gebied van Learning & Development? Vandaag gaan we in gesprek met Kristel Hoedemaker, Human Resources Manager bij Strukton Civiel.

“Strukton Civiel geeft invulling aan een belangrijke missie: Bouwen aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt. Daarbij draait het om verbinden, samenwerken en ons vakspecialisme inzetten. Wat dat betreft kan ik veel energie kwijt in één van mijn rollen als Programmamanager Cultuur en Leiderschap. Strukton Civiel zit in een cultuurverandering, waarbij de kwaliteiten en vakmanschap van onze mensen bepalend zijn voor het succes. Hierin speelt leren en ontwikkelen een essentiële rol.”

Wij bouwen aan Route 2025. Bouwen zit daarmee in ons DNA, letterlijk en figuurlijk
Kristel Hoedemaker / Human Resources Manager bij Strukton Civiel

“Bouwen zit in het DNA van alle collega’s: of je nu in een technische rol zit, een uitvoerende of ondersteunende. Een ander kenmerk is hoe trots onze medewerkers zijn op hetgeen ze gebouwd hebben of mede mogelijk hebben gemaakt. “Ik heb bijgedragen aan die oplossing, dat station, die rotonde” of “die sluis hebben we vervangen” of “deze innovatie hebben wij bedacht en gerealiseerd.”

“Onze organisatie bestaat uit een groot aantal verschillende bedrijven met een gebalanceerd palet aan expertises op het gebied van circulaire- en duurzame oplossingen in de wegen-, beton- en waterbouw. Juist die diversiteit biedt veel innovatieve, vakkundige oplossingen die de opdrachtgever nodig heeft, maar werpt ook bepaalde uitdagingen op om alle expertise samen te brengen en continu te ontwikkelen. De kennis zit verspreid over verschillende onderdelen en is daarom niet altijd even makkelijk te stroomlijnen. In de ideale wereld wil je de krachten bundelen en beter samenwerken. Hierdoor kun je nog beter anticiperen op de wensen van onze opdrachtgevers.”

“Alles draait immers om onze opdrachtgevers: zij hebben een behoefte op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Strukton heeft de oplossing, met een scala aan verschillende bedrijven en expertises. Onze opdrachtgevers hebben te maken met complexe vraagstukken en wij willen daarom -op het juiste moment in het proces- het beste advies geven en zorgen voor een gestroomlijnd project, waarin niets aan het toeval wordt overgelaten.”

De infrastructuur van de toekomst is meer dan de beste technische oplossing...
Kristel Hoedemaker / Human Resources Manager bij Strukton Civiel

“Om de sterke partner te zijn die onze opdrachtgevers nodig hebben, heeft Strukton Civiel –in lijn met de strategie- plannen gemaakt om een nog betere verbinding te bewerkstelligen. Verbinding met collega’s onderling én met onze opdrachtgevers. Het management was het er unaniem over eens dat onze mensen daar het verschil maken: hij of zij bepaalt het succes. Een logische stap is dan ook om in te zoomen op de huidige- en toekomstige situatie: wat speelt er in de business en welke mogelijkheden zijn er om onze mensen naar een nog hoger niveau te tillen?”

Om te ontdekken wat er nodig is op het gebied van leren en ontwikkelen, nam Kristel contact op met L&D Talents. “Ik sprak Tim (red: Tim Wassen, Business Manager van L&D Talents) en legde de uitdagingen van Strukton Civiel voor. We kwamen samen tot de conclusie dat het belangrijk is om een startpunt te hebben, om te ontdekken welke plek leren en ontwikkelen organisatiebreed inneemt en in hoeverre dit past bij de overall visie van Strukton.”

Om dit inzicht te krijgen werd een PPL-workshop georganiseerd, onder begeleiding van L&D-experts Lisanne Kooij en Sietske Goldenbeld. “PPL staat voor Positioneren en Professionaliseren van Leren. In deze workshop -waarin HR en het Management Team van Strukton was afgevaardigd- hebben de deelnemers in subgroepen zowel de huidige als de gewenste positie van L&D binnen Strukton Civiel in kaart gebracht. Zij discussieerden over de verschillen van inzicht, om te komen tot een uniform ambitieniveau ten aanzien van leren en ontwikkelen. Strukton wil stapsgewijs groeien van de kwantitatieve positie naar de volwassen positie. In de volwassen positie is de afdeling L&D volwaardig businesspartner en adviseert zij leidinggevenden hoe zij leren kunnen faciliteren.”

Kristel vervolgt: “Leren is onderdeel van de organisatiestrategie en voedt deze. Het effect en rendement van leren en ontwikkelen is van belang. Naast formele leeractiviteiten, vindt leren tijdens het werk plaats. Leren is een continu proces en de terminologie verandert van ‘opleiden’ naar ‘leren en ontwikkelen.”

Stikstof, PFAS, Corona en andere veranderende omstandigheden. In een omgeving die constant in beweging is, is het belangrijk om als organisatie vooruit te blijven kijken
Kristel Hoedemaker / Human Resources Manager bij Strukton Civiel

Kristel: “Wat de PPL-workshop Strukton heeft gebracht? Aan alle kanten werd bevestigd dat leren en ontwikkelen hoog op onze prioriteitenlijst staat. Achteraf zijn we blij dat we een jaar geleden een Learning Management Systeem (red: mijnLMS van Online Academie) hebben ingericht en uitgerold, wat corona-technisch goed uitkwam. De opleidingen liepen hierdoor -ook afgelopen jaar- veelal gewoon door, maar dan in digitale vorm. Per september gaat ook ons Cultuur- en Leiderschapsprogramma weer van start. Omdat de onderlinge interactie en dynamiek hierbij cruciaal is vinden deze sessies altijd live plaats en zijn essentieel voor een succesvolle transitie.”

“Het thema van dit strategieprogramma is de professionalisering van leiderschap en de ontwikkeling van onze klantgerichte samenwerkingscultuur: wat heb je hiervoor nodig? Hoe neem je jouw team hierin mee en welke opgaven kom je onderweg tegen? Een cultuurverandering krijgt vorm wanneer alle collega’s zich ermee identificeren, op kantoor en op de bouwplaats. Wat kan hij of zij per vandaag ontwikkelen, zodat we als collectief een nog sterkere partij voor onze opdrachtgever kunnen zijn? Daarnaast schenken we uiteraard ook aandacht aan onderwerpen omtrent veiligheid, duurzaamheid en mentale- en fysieke gezondheid. Dit alles bij elkaar gaat helpen om het beste uit jezelf, jouw team en de organisatie te halen.”

Zo blijven we samen voortbewegen…

Interviews met onze opdrachten

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!