icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Klantcase Onderwijs

Aan de slag met onderwijs-vernieuwing bij ROC TOP

TriamFloat

Bij veel scholen staat onderwijsinnovatie hoog op de agenda. Er wordt gezocht naar het beste en meest passende onderwijs voor studenten die leven in een tijd waarin de maatschappij hevig verandert, niet in de laatste plaats door technologie.

Onze collega én onderwijskundig adviseur Elise Weber is het afgelopen schooljaar -samen met coaches Bram Dingerdis en Ana Garcia de Sousa- gestart met het project Onderwijsvernieuwing bij Campus Business van ROC TOP. Samen blikken Bram, Ana en Elise terug op de afgelopen maanden.

Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise
TriamFloat
Coaches Bram en Ana van ROC Top

Kunnen jullie iets vertellen over het ROC TOP en de noodzaak om dit project te starten?
Ana: “ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig MBO-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. De opleiding onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven.”

ROC TOP heeft als doel om over 2 jaar, binnen alle campussen, het onderwijs gepersonaliseerd en gedigitaliseerd aan te bieden aan de studenten. Onderwijs dat aansluit bij de talenten en passies van de studenten en bij de huidige snel veranderende gedigitaliseerde samenleving.

Om hier een impuls aan te geven is het Project Onderwijsvernieuwing gestart, het ontwikkelen en implementeren van specifieke modules. Door de modulaire opzet van het onderwijsprogramma ontstaat ruimte voor het maken van verschillende modules waardoor studenten kunnen kiezen wat bij hen past. Aanpassingen aan het programma kunnen snel gedaan worden waardoor het onderwijs responsief blijft en kan aansluiten op (veranderingen in) de beroepspraktijk, (veranderende) behoeftes van studenten en de resultaten van co-creatie en co-productie met bedrijven en studenten.

Waarom is dit project in het leven geroepen?  
Bram: “Het sluit naadloos aan bij de visie van ROC TOP volgens GRAAG, Gepersonaliseerd, Realistisch, Aandacht voor iedereen, Actueel en Gedigitaliseerd. Dit betekent dat het onderwijs rekening houdt met de verschillende leerbehoeftes en ambities en zorgt voor betekenisvolle praktijksituaties. De studenten worden uitgedaagd om zelfstandig te leren. Het onderwijs speelt bovendien in op de actuele beroepssituatie.”

Ana vult aan: “De onderwijsvernieuwing op campus Business is ook bedoeld om de handelsopleidingen een impuls te geven. Wij richten ons bij de inhoud van de modules op het beroepsprofiel van de manager retail en ondernemer retail.

De meerwaarde van het project ligt in het ervaren van het beroepenveld waarvoor gekozen is. De student leert vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep als manager/ondernemer retail. Daarnaast leren zij ook mee te bewegen met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Ook daar is ‘hospitality’ nu heel belangrijk en de maatregelen voortkomend door corona.”

Over Corona gesproken: wat was de impact op het project?
Bram: "Wij hadden de mazzel dat we in het begin van het project, in september 2019, al hadden besloten om via Microsoft Teams te werken. De eerste weken van het project kostte dit veel tijd, maar toen de corona-crisis begon hadden we veel profijt van deze al eerder gestarte manier van werken. De studenten zijn eraan gewend om te communiceren en informatie te borgen via Teams. Uiteraard hebben we veel persoonlijk contact met de studenten. Virtueel gaat dat natuurlijk ook prima.”

Aan welke vaardigheden hechten jullie veel waarde?
Ana: “We steken veel tijd in de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Per project staat een vaardigheid centraal, zoals informatie verwerven en verwerken, presenteren én samenwerken. Er is een enorme culturele diversiteit tussen de studenten. In dit project moeten zij veel samenwerken en reflecteren op elkaar, waarbij ze leren om met een open blik naar elkaar te kijken.”

Bram vervolgt: “Het is volgens ons belangrijk dat de student gedurende het uitvoeren van de opdrachten leert en hierin begeleid wordt door de docent. Het leerproces om te komen tot een resultaat van de opdracht is belangrijker dan het eindresultaat. Waarom heeft de student gekozen om de opdracht zo uit te voeren? Waar is hij of zij tegen aan gelopen met betrekking tot de theoretische kennis en persoonlijke ontwikkeling?”

Wat was de rol van Elise?
Elise: ”Bram en Ana zijn heel druk met de uitvoering van de modules en de begeleiding van de studenten. Ik zorg dat de modules ontwikkeld worden door samen te werken met de vakinhoudelijke collega’s. Ik bespreek met Bram en Ana mijn voorstellen over hoe de persoonlijke ontwikkeling van de student en de professionele beroepshouding in de modulen geïntegreerd kunnen worden en voer dit vervolgens uit. Daarnaast ontwikkel ik de beoordeling voor de modules waarbij het dus niet gaat om het eindresultaat maar de weg er naar toe en de keuze die de student daarin heeft gemaakt.

Bram en Ana zijn beiden zeer enthousiast over de bijdrage van Elise: ”Ze weet haar onderwijskundige kennis in Jip en Janneke taal over te brengen. Ze is open, duidelijk en een heel fijn persoon om mee samen te werken. De samenwerking is zo goed bevallen dat zij na de zomer terugkomt om verder te werken aan leerjaar 2.”

Hoe kijken jullie terug op afgelopen periode en wat vonden de studenten van het project?
Ana: “We hebben het Project Onderwijsvernieuwing met de studenten geëvalueerd. Over het algemeen vinden de studenten de opdrachten inhoudelijk leerzaam en leuk. Het zelfstandig aan de opdrachten werken wordt als positief ervaren omdat je je eigen tijd kunt indelen. Met betrekking tot de inhoud wordt opgemerkt dat het ene onderwerp beter gewaardeerd wordt dan het andere. Van bepaalde opdrachten mag de moeilijkheidsgraad omhoog.”

Zijn er ook aandachtspunten voor de ontwikkeling bij het tweede leerjaar?
Bram: “Jazeker! We nemen de punten uit de evaluatie met de studenten mee bij de verdere ontwikkeling. Daarnaast willen wij een nog betere aansluiting op het bedrijfsleven. Bij het tweede leerjaar worden ook meer vakinhoudelijke docenten betrokken, zodat het project ook meer een team initiatief wordt dan een project van alleen ons samen. We merken dat onze collega’s steeds enthousiaster worden over het project en daar zijn we heel trots op.”

Alle klantverhalen
Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!