icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog 23/03/2018

Wat speelt er nu allemaal in het Onderwijs? Een overzicht.

L&D Talents

Voor iedereen die werkt in, met en bij Onderwijs organisaties weet dat deze wereld altijd in verandering is, vooral als het gaat om Beroepsonderwijs. Ik zie deze continue verandering en dit aanpassingsvermogen als een sterk punt, omdat het ons dwingt om alert te blijven op de aansluiting van het onderwijs, en de leerling, op een continue veranderende maatschappij.

Recent was het CVI congres in Leeuwaren (https://www.cviweb.nl/portfolio-item/de-conferentie-voor-onderwijsvernieuwing-ict-2018), waarbij op grote schaal met elkaar kennis is gedeeld, nieuwe inzichten zijn gegeven en relaties werden versterkt.
Graag geef ik een overzicht (mede dank aan Maaike Terleth) in de 10 hoofdonderwerpen die wij uit het grote aanbod van workshops en sessies hebben kunnen halen, waarbij we hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn.

Hoofdonderwerpen

De onderwerpen zijn zo veel mogelijk geordend naar de hoeveelheid workshops en lezingen die in dit kader gegeven werden. Een verdere toelichting en beschrijving van onderdelen binnen de onderwerpen volgt onder de opsomming.

1. ICT / digitale leermiddelen
Met onderwerpen als: online studievoortgang tools, digitale didactiek, e-learning in het onderwijs en implementatie van digitale hulpmiddelen.

2. Werkplekleren
Hoe werkplekleren een grotere rol kan krijgen en hoe praktijk gestuurd leren vormgegeven kan worden.

3. Aansluiting bij de samenleving en een leven lang leren
Focus op de wijzen waarop scholen kunnen inspelen op de blijvend veranderende samenleving en hoe scholen hun alumni kunnen stimuleren om te blijven leren.

4. Samenwerking
Samen (ook met Overheid en Bedrijfsleven) onderwijskwaliteit waarborgen, opleiden, beleid implementeren en studieloopbaanbegeleiding.

5. Kennisdeling
Een breed thema waarin terugkomt; kennisdeling tussen docenten en scholen, tussen docenten en leerlingen en het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen van verschillende jaarlagen. Natuurlijk ook in samenwerking met bedrijven en non profit instellingen.

6. Examinering
De implementatie van keuzedelen, digitale gestuurde praktijkexamens en formatief toetsen.

7. Organisatie ontwikkeling
Hierbij was aandacht voor implementatie van beleid, professionalisering van het team en ontwikkelingen in de organisatie verduurzamen.

8. Zelfredzaamheid
Met als onderliggend thema; hoe kunnen leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en gepersonaliseerd leren.

9. Blended learning/ hybride learning
Veelal het delen van ervaringen met blended en/of hybride leren. Differentiëren met behulp van hybride leren en de rol van docenten hierin.

10. Excellentie in het onderwijs
Over excellentie programma’s als multilevel leren en aanvullende kansen.

Ik zie trends in het onderwijs, zoals werkplek leren, e-learning, blended learning, gepersonaliseerd leren en een leven lang leren, die wij als onderwijskundig bureau ook terug zien bij Overheid en Profit organisaties. Ik vind dit ontzettend gaaf, want het blijkt maar weer hoe nauw de lerende werelden (van MBO-leerling  tot ervaren beroepsbeoefenaar in een profit organisatie) met elkaar verbonden zijn.

Overzicht blogs

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!