icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog 09/05/2019

Inbedding kwaliteitszorg in het onderwijs is pure winst, nu nog kwaliteitsdenken!

Kwaliteitscultuur

Dat kwaliteitszorg rond de eeuwwisseling moeizaam op gang kwam heb ik aan den lijve moge ervaren. Vlak na de eeuwwisseling werd ik verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs. Dit was mijn eerste kennismaking met kwaliteitszorg. Het was liefde op het eerste gezicht! Mijn fanatisme poogde ik over te brengen op docenten. Ik haalde alles uit mijn trukendoos om hen te motiveren, stimuleren en overtuigen om kwaliteitszorgaspecten te integreren in hun werk. Het werd een moeizame reis die jaren duurde en mijn ‘frustratie- tolerantie- grens’ behoorlijk heeft opgerekt. De eindbestemming van deze reis had ik ondanks alles scherp op mijn netvlies: accreditatie van álle opleidingen binnenhalen.

Kwaliteitszorg in het onderwijs is inmiddels goed op stoom en dat merken we onderwijsbreed! Vooral op vlak van expertise opbouw en instrumenten zijn er stevige fundamenten gelegd waarop onderwijsinstellingen kunnen voortborduren. De aandacht voor kwaliteitszorg is niet meer weg te denken en dat is maar goed ook.

Kwaliteitsdenken gaat mijns inziens verder dan bewaking, borging, en (interne en externe) verantwoording. Het gaat vooral over de verbetering van het onderwijs en de vanzelfsprekende zoektocht naar meer, beter en anders! Dit laatste is relevant in een samenleving onderhevig aan veranderingen. Individualisering, digitalisering, globalisering, verschuiving van kennissamenleving naar netwerksamenleving en (economisch) ‘rendement denken’ zijn maar enkele karakteristieken die ons snel veranderende samenleving typeren.  Snel en flexibel inspelen op vernieuwingen kan alleen in een onderwijsomgeving (lees: de docent) die ook wendbaar is. Een omgeving waar met behulp van adequate instrumenten regelmatig gecheckt wordt of de ‘goede dingen’ worden gedaan en of deze nog beter en anders kunnen. Met andere woorden: een omgeving waar kwaliteitsdenken in het DNA zit!

Voor veel instellingen (lees: docenten) is wendbaarheid, ondanks alle aandacht en focus op kwaliteit, nog steeds geen tweede natuur. De uitdagingen zijn ook legio. Onderwijsinstellingen proberen uiteraard handen en voeten te geven aan de vele uitdagingen waar ze voor staan. Een realiteit is dat ze het “moeten doen” met de mensen en de middelen die er zijn. Achter de feiten aanlopen ligt daardoor snel op de loer!

De stevige inbedding van kwaliteitszorg in het onderwijs is pure winst, dat is een feit. Nu nog het kwaliteitsdenken! Waarom? Omdat kwaliteitsdenken wendbaarheid impliceert. Broodnodig om adequaat en flexibel in te spelen op snel veranderende behoeften van leerlingen/studenten, werkveld en samenleving.

L&D Talents voelt de nood én urgentie en staat instellingen graag bij in hun zoektocht. Samen bouwen aan het onderwijs van morgen. Dat is waar L&D Talents op in wil zetten!

Daad bij woord voegend is het themagroep Kwaliteit van ‘expertise Onderwijs’ onlangs bij elkaar geweest om zich te bezinnen op hoe we onze handreiking concreet zien. Samen hebben we ons gebogen over vragen zoals:

  1. Wat is (volgens TF) kwaliteitszorg in het onderwijs?
  2. Op welke facetten/onderdelen willen wij onze visie op kwaliteitszorg bouwen?
  3. Wat zijn de trends op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs?
  4. Wat kan TF betekenen voor onze klanten met betrekking tot kwaliteitszorg in het onderwijs?

De bijeenkomst heeft geleid tot behoorlijk veel input die we in een visiedocument zullen verwoorden.

Wordt dus vervolgd!

overzicht blogs

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!