icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog 09/11/2020

'Immersive learning' als mogelijke oplossing voor de 'quick fix' in het Mbo-onderwijs

MBO

Het onderwijs staat voor een uitdagende taak. Want hoe kunnen we de onderwijskwaliteit met de huidige beperkingen op peil houden? Na de quick fix van afgelopen voorjaar, waarin docenten ineens al het onderwijs online moesten verzorgen, werken onderwijsinstellingen momenteel heel hard aan een duurzame inrichting van het (online) onderwijs. Waar het onderwijs afgelopen voorjaar vaak nog 1:1 van fysiek naar online werd gekopieerd, ondergaat het onderwijs momenteel een herontwerp waarbij 'blended learning' niet meer weg te denken is. Deze taak vraagt om creativiteit en lef en dwingt ons om verder te denken dan de gebaande paden. In onder andere de zorg zijn, naar aanleiding van de coronacrisis, voorbeelden van het inzetten van ‘Immersive learning’ als alternatief voor fysiek opleiden. ‘Immersive learning’ betekent letterlijk ‘leren door beleven’ en is een verzamelnaam voor onder andere 360 graden foto’s of video’s, virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Het zorgpersoneel kreeg VR-training als voorbereiding op een tweede coronagolf. Hiermee leren zij hoe te handelen op het moment dat corona uitbreekt in de instelling. Kunnen onderwijsinstellingen hiervan leren? Is ‘Immersive learning’ ook geschikt om in te zetten in het mbo waarbij leren grotendeels bestaat uit onderwijs in de praktijk?

Waarschijnlijk is de grootste uitdaging tijdens deze coronacrisis voor het Mbo-onderwijs, want hoe kun je praktijkgericht onderwijs van voldoende kwaliteit verzorgen als grofweg 50 tot 70 procent van het onderwijs online plaatsvindt? De Mbo-Raad waarschuwt dat scholen vastlopen en zien dat de mogelijkheden beperkt zijn. Het vinden van stageplaatsen wordt steeds vaker een onmogelijke opgave, studenten missen het contact met medestudenten en de werkdruk loopt bij docenten nog verder op.

De Mbo-Raad adviseert scholen om zich te richten op de volgende drie punten:

  1. Biedt perspectief aan studenten op het gebied van studievoortgang en mogelijke studievertraging;
  2. Schenk aandacht aan de werkdruk voor docenten;
  3. Biedt studenten perspectief voor leren in de praktijk.

Vooral dit laatste punt is interessant. De Mbo-Raad doet diverse suggesties voor het creëren van stageplaatsen en het benutten van grote leegstaande ruimtes zoals bedrijfsruimtes om zo te kunnen voldoen aan de 1,5 meter regel. Echter, zijn dit nog geen oplossingen voor een duurzame inrichting van het (online) onderwijs. Om echte stappen te zetten moeten we verder denken en dat vraagt om creativiteit en lef!

‘Immersive learning’ zou een uitstekende oplossing kunnen zijn voor een duurzame inrichting van de praktijkvaardigheden in het Mbo-onderwijs. De mogelijkheden voor het oefenen van praktijksituaties met virtual reality (VR) en het uitvoeren van handelingen met augmented reality (AR) zijn eindeloos. Het klopt dat een dergelijke oplossing tijd en geld kost om te realiseren, maar 'Immersive learning’ kan juist een zeer waardevolle bijdrage leveren aan duurzaam onderwijs van de toekomst waarbij leren in een klaslokaal niet meer vanzelfsprekend is.

De consultants van L&D Talents denken graag mee of en op welke manier ‘Immersive learning’ een bijdrage kan leveren aan de duurzame inrichting van het Mbo-onderwijs. Klik hier voor het Spectrum ‘Immersive learning’, een handig hulpmiddel om te bepalen of ‘Immersive learning' passend is voor jouw leervraag.

Bekijk de themapagina Immersive Learning

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!