icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog 02/04/2019

Experimenteer met Blended Learning: ik daag je uit!

Blended Learning

Wanneer je dit leest nodig ik je uit na te denken over de volgende vragen; wat weet je al over Blended Learning? Op wat voor manier zet jij Blended Learning in om de kwaliteit van je onderwijs te vergroten? Aan welke voorwaarden moet een Blended Learning traject voldoen? Ik geef toe, dit zijn lastige vragen. Toch zijn het ook belangrijke vragen. Want door gebruik te maken van Blended Learning - het inzetten van verschillende leervormen en werkvormen, zowel digitaal als niet-digitaal - ontstaat er een verrijking van je lesprogramma die de onderwijskwaliteit ten goede komt.

Maar hoe dan?

Ik zal meteen toegeven; het nadenken over de ideale blend is een lastig proces. De eerste stap in dit proces is het analyseren van leerdoelen, huidige en gewenste situatie, wensen, doelgroep, budget en planning. Wanneer dit in kaart is gebracht kan de ideale blend van leerinterventies gezocht worden. Wanneer leerinterventies gecombineerd worden, beïnvloeden allerlei factoren elkaar. Hierdoor is het helaas onmogelijk om regels op te stellen. De volgende drie pijlers gebruik ik bij het ontwerpen van een blended leertraject: ‘contactonderwijs vs. onderwijs op afstand’, ‘digitaal vs. niet-digitaal leren’, ‘sociaal leren vs. niet sociaal leren’.

Contactonderwijs of onderwijs op afstand

Dit heeft betrekking op de fysieke ruimte waarin deelnemer en begeleider zich bevinden. Contactonderwijs is ook wel het traditionele, klassikale onderwijs. Hier vindt veel face-to-face interactie plaats tussen deelnemer en begeleider. In tegenstelling tot onderwijs op afstand, waar gecommuniceerd moet worden met behulp van een digitaal hulpmiddel. Ga dus na of het noodzakelijk is dat de deelnemer en begeleider in dezelfde fysieke ruimte zijn.

Digitaal of niet-digitaal leren

Vervolgens maak je een keuze wat betreft het wel of niet digitaal faciliteren van het leertraject. De huidige technologie biedt ontzettend veel mogelijkheden om hiermee te experimenteren. Een bewuste keuze is hierin voorwaarde voor succes. Een voordeel van digitale tool zoals e-learning is dat het herhaaldelijk gebruikt kan worden, de deelnemer op eigen tempo kan werken en de relatief lage kosten.

Sociaal leren of niet-sociaal leren

Bij sociaal leren vindt er interactie plaats met het doel van elkaar te leren. Bij niet-sociaal logischerwijs niet. Bij het ontwerp van een Blended traject moet de afweging worden gemaakt of de interactie tussen deelnemers van belang is voor het leerproces. Aanleren van vaardigheden en houdingen kan bij uitstek middels contactonderwijs. Het ontvangen van feedback en de directe controle van de begeleider leveren waardevolle input voor het leerproces van de deelnemer.

Verhoog de onderwijskwaliteit!

Kortom, door de ideale combinatie van verschillende leerinterventies ontstaat er een proces waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

Wil je weten hoe wij een Blended Leertraject maken? Neem contact op met Business Manager Baukje Sijpkens of mij!

overzicht blogs

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!