icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog 14/02/2024

Essenties van L&D succes: De impact van voldoende en juiste Middelen volgens het PPL-model

L&D Talents experts

Leren & ontwikkelen is onmisbaar voor organisatiesucces. Hiervoor is meer nodig dan een goede leerinterventie. Om inzicht te bieden in de positie van L&D, gebruiken we bij L&D Talents het PPL-model. In dit model onderscheiden we zes aandachtsgebieden die je kunt beïnvloeden: strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op de managementbouwstenen van Nieuwenhuis (2008). In dit artikel staat het aandachtsgebied ‘middelen’ centraal.

In een reeks artikelen bespreken L&D experts Lisanne Kooij en Sietske Goldenbeld de praktische toepassing van het PPL-model, voorbeelden uit de praktijk en de verschillende posities en aandachtsgebieden. L&D Talents ontwikkelde het PPL-model om de bijdrage van leren & ontwikkelen aan een organisatie inzichtelijk te maken. Meer over het PPL-model lees je hier.

Meer dan budget

Zelfs met een inspirerende visie op leren en de toewijding van medewerkers om zichzelf te ontwikkelen, kan het gebrek aan voldoende middelen leiden tot aanzienlijke frustraties, zoals Knoster in zijn ‘Managing Complex Change-model' al opmerkte. Vaak wordt gedacht dat 'middelen' enkel slaan op het budget voor leeractiviteiten. Binnen de bouwsteen 'Middelen' van het PPL-model kijken we verder, en beschouwen we middelen vanuit vier essentiële aspecten:

  • De inzet van leermiddelen;
  • De inzet van ondersteunende middelen;
  • De tijd die beschikbaar is voor leren;
  • Waar de budgetverantwoordelijkheid ten aanzien van leren ligt.

In dit artikel zoomen we in op de vraag: "Welke leermiddelen en ondersteunende middelen worden ingezet?” waarbij we alle posities van het PPL-model onder de loep nemen. Dit lichten we toe met een concreet voorbeeld.

  • Ad-hoc positie: Aantrekkelijkheid boven doel

In de ad-hoc positie regeert spontaniteit boven strategie, en kan de keuze voor leermiddelen oppervlakkig zijn. Stel je een medewerker van een kleine stichting voor, gedreven door enthousiasme maar beperkt door middelen. Deze persoon kan gecharmeerd raken van een online videotraining. Vanwege het gebrek aan ondersteunende middelen zoals een gestructureerd systeem, blijft de mogelijkheid tot het delen van opgedane kennis en ervaring binnen het team onbenut. Dit resulteert in een gemiste kans voor collectief leren en ontwikkeling.

  • Kwantitatieve positie: Standaardisatie en ontzorging

In de kwantitatieve positie ligt de nadruk op efficiëntie en herbruikbaarheid van leermiddelen. Een overheidsorganisatie kan bijvoorbeeld een interactieve e-learningmodule implementeren, ondersteund door een kennisplatform voor efficiënte kennisdeling en overdracht. Bij de keuze voor de leverancier is ontzorging leidend geweest, waarbij naast kwalitatieve leermiddelen ook technische ondersteuning, monitoring en rapportage van belang zijn.

  • Kwalitatieve positie: Bewust inzetten van LMS en leermiddelen

Doelgerichtheid en efficiëntie worden in de kwalitatieve positie gecombineerd met afstemming op organisatiedoelen. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in een groot IT-bedrijf, waar de L&D-afdeling een sleutelrol speelt in het beheren en vormgeven van het opleidingsprogramma. Ze selecteren een speelse digitale leeroplossing voor de ontwikkeling van programmeervaardigheden. Het LMS wordt gebruikt voor planning en beheer, en diverse tools voor het ontwikkelen van de digitale leeroplossingen. Medewerkers hebben tablets ter beschikking als leermiddel die geschikt zijn vanwege hun bruikbaarheid en toegevoegde waarde.

  • Volwassen positie: Doelgericht en structureel

In de volwassen positie zijn leermiddelen doelgericht en ondersteunen ze structureel leren. Er is een breed scala aan tools beschikbaar voor het ontwikkelen en evalueren van leermiddelen, met technische ondersteuning. Een voorbeeld is een innovatief bedrijf dat een Learning Experience Platform (LXP) gebruikt om persoonlijk leren te bevorderen en een veelzijdig leerecosysteem te creëren. De medewerkers hebben toegang tot devices voor performance support tijdens het werk.

  • Creërende positie: Dienend aan experimenten en innovatie

In de creatieve positie nemen medewerkers zelf de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Leermiddelen worden ingezet op basis van goede ideeën met voldoende draagvlak, gericht op experimenteren en innoveren. In een creatief ontwerpbureau bepalen en gebruiken teams bijvoorbeeld leermiddelen gebaseerd op vernieuwende ideeën, ondersteund door online design-tools en communicatieplatforms. Digitale dashboards worden gebruikt om de voortgang, successen en verbeterpunten transparant te maken voor het team en de stakeholders. Hierdoor bevorderen ze een cultuur van zelfgestuurde ontwikkeling.

Meer weten?

Het PPL-model helpt je om in te zien en te begrijpen wat de huidige positie van leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie is, en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat de huidige strategie beter aansluit op de gewenste positie.

Wil je meer weten over het PPL-model? Ben je benieuwd hoe jouw organisatie dit model kan toepassen? Neem dan vrijblijvend contact op met Business Manager Steffi Waslander.

Overzicht blogs

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!