icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents

De kwalitatieve positie van het PPL-model bereiken? Zo doe je dat!

l&D

Bij het positioneren van leren maakt een organisatie een beargumenteerde afweging hoe leren & ontwikkelen ingezet kan worden voor organisatiesucces. De volgende stap is het professionaliseren van leren. Dit begint met het opstellen van een actieplan. In het actieplan staat hoe de kernprocessen logistiek, onderwijskunde en strategie worden ingericht, aangepast en/of geoptimaliseerd om te bewegen naar de gewenste positie van leren binnen de organisatie. In dit artikel krijg je praktische handvatten voor het professionaliseren naar de kwalitatieve positie.

Expertise

Strategie en beleid in leren en ontwikkelen

Over het professionaliseren van leren

Over deze expertise

L&D experts Lisanne Kooij en Sietske Goldenbeld behandelen in een reeks artikelen de praktische toepassing van het PPL-model, voorbeelden uit de werkpraktijk en de verschillende posities en aandachtsgebieden van het model. L&D Talents heeft het PPL-model ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke bijdrage leren en ontwikkelen levert aan een organisatie.

Van gestructureerd naar doelgericht

Leren in de kwantitatieve positie richt zich vooral op het vergroten van functiegerichte expertise. In de kwalitatieve positie ligt de focus op efficiënte leeroplossingen die samen met de business worden ontwikkeld.

Het grootste verschil tussen de twee posities is dat in de kwantitatieve positie het leren binnen de organisatie georganiseerd en gestructureerd is, maar nog niet gericht op de doelen en strategie van de organisatie. In de kwalitatieve positie wordt er gewerkt aan een visie op leren die aansluit bij de organisatie, en er zijn kritische gesprekken tussen L&D en de business over de meerwaarde van leeroplossingen.

Drie acties om het leren te professionaliseren naar de kwalitatieve positie

Bevindt jouw organisatie zich (deels) in de kwantitatieve positie en sluit de kwalitatieve positie beter aan bij de doelstellingen van de organisatie? Dan kunnen onderstaande acties helpen om daar te komen.

1. Strategie: Werk een heldere visie op leren uit

In de kwantitatieve positie is er hooguit een opleidingsbeleid dat bepaalt wie welke opleiding mag volgen en wanneer. Een visie op leren is essentieel voor het succes van zowel de organisatie als haar medewerkers. Deze visie vormt de basis voor de transitie van kwantitatieve naar kwalitatieve positie van het PPL-model en is daarmee een belangrijke eerste stap.

Een weloverwogen visie op leren draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen, verbindt het leren met de bredere ambities van de organisatie en helpt bij het verantwoorden en rechtvaardigen van investeringen in L&D.

Door deze visie te integreren in de algehele organisatiestrategie, richten L&D-programma's en initiatieven zich in de kwalitatieve positie op de behoeften en doelstellingen van de organisatie. Dit leidt tot verbeterde prestaties, verhoogde productiviteit, grotere medewerkerstevredenheid en een sterkere concurrentiepositie. 

2. Logistiek: Kies voor een LMS dat het leren ondersteunt

Een Learning Management System (LMS) draagt bij aan verhoogde efficiëntie, kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie door het leerproces te beheren en te organiseren. In de kwantitatieve positie wordt bijgehouden wie welke opleiding heeft gevolgd, zodat de organisatie weet wie welke taken of functies kan uitvoeren. Dit kan in een eenvoudig LMS, maar ook in een Excel-bestand op de lokale P-schijf.

In de kwalitatieve positie wordt een LMS aangeschaft om het leren te ondersteunen. Hierdoor wordt de gehele opleidingsflow gemakkelijker, van aanmelding tot evaluatie. Door alles digitaal en centraal te organiseren, wordt het overzichtelijker en eenvoudiger om de voortgang van medewerkers te volgen. Het LMS maakt het plannen van opleidingen voor medewerkers gemakkelijker en zorgt voor een efficiënte registratie van kwalificaties en certificaten. Hierdoor draagt het LMS bij aan een verhoogde efficiëntie, kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

3. Onderwijskunde: Voeg waarde toe met L&D-expertise

L&D-professionals dragen bij aan effectieve opleidingstrajecten, verbeteren prestaties en de productiviteit, en helpen investeringen in leren en ontwikkelen te stroomlijnen. In de kwantitatieve positie wordt de rol van opleidingsadviseur vaak ingevuld door een collega met een passie voor leren die vanuit de inhoud is doorgegroeid. Naarmate organisaties zich verder ontwikkelen richting de kwalitatieve positie, ontstaat de vraag naar specialistische kennis op het gebied van leren en ontwikkelen.

L&D-professionals dragen op verschillende manieren bij aan de groei en ontwikkeling van medewerkers en organisaties. L&D'ers ontwerpen, ontwikkelen en implementeren trainingsprogramma's en leerinterventies die aansluiten bij de behoeften van de organisatie en medewerkers. Hierdoor verbeteren zij de prestaties en productiviteit van medewerkers en vergroten ze de betrokkenheid en tevredenheid door passende opleidingsmogelijkheden te bieden.

Naast het creëren van effectieve trainingsprogramma's, spelen L&D'ers ook een belangrijke rol in het beoordelen van investeringen in leren en ontwikkelen. Ze meten en evalueren de effectiviteit van trainingen en leerinterventies, waardoor de organisatie beter kan bepalen welke investeringen het meest rendabel zijn en waar er mogelijkheden zijn om te verbeteren.

Meer weten?

Het PPL-model helpt om te zien en te begrijpen wat de huidige positie is van leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie en wat je kunt doen om te professionaliseren naar de gewenste positie. Wil jij meer weten over het PPL-model? En ben je benieuwd of en hoe jouw organisatie dit model kan toepassen? Neem dan vrijblijvend contact op met Business Manager Eveline van der Schoot.

Overzicht blogs
Expertise

Strategie en beleid in leren en ontwikkelen

Over het professionaliseren van leren

Over deze expertise

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!

Neem contact op met Eveline van der Schoot