icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog Onderwijs 30/09/2021

De Digitale Onderwijs Meet-up: flexibiliseren kun je leren

L&D Talents

Vrijdagochtend 1 oktober stond in het teken van de Onderwijs Meet-up van L&D Talents: Flexibilisering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs; wat kunnen we van elkaar leren? Het was een inspirerende ochtend waarbij kennisdeling over het flexibiliseren van onderwijs centraal stond.

Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is de flexibilisering van het onderwijs al enige tijd een belangrijk onderwerp van gesprek. Onderwijsinstellingen willen een passend onderwijsaanbod aanbieden dat enerzijds inspeelt op de (scholings)behoefte van een snel veranderende arbeidsmarkt en anderzijds op de (scholings)behoefte van een diverse doelgroep. In het kader ‘een leven lang leren’ is het namelijk belangrijk dat naast jongeren ook werkenden en werkzoekenden onderwijs kunnen volgen.

Het bieden van een passend onderwijsaanbod vraagt om inhoudelijke- en organisatorische flexibilisering van onderwijs. Binnen verschillende onderwijsinstellingen zijn pilots en casestudies uitgevoerd om de mogelijkheden van flexibilisering te onderzoeken. Enkele voorbeelden zijn mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding en het loslaten van vaste onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs.

L&D Talents ziet het gesprek aangaan over dergelijke ontwikkelingen als een kans om van elkaars inzichten, ervaringen, dilemma’s en oplossingen te leren. Tijdens de Digitale Onderwijs Meet-up op 1 oktober gingen de consultants van L&D Talents daarom met mensen die werkzaam zijn binnen de onderwijssector in gesprek.

De Meet-up werd geopend door Lisa Höfte. Zij is gespecialiseerd in flexibiliseringsvraagstukken en vertelde over verschillende dimensies en vormen van flexibel leren. Vervolgens gingen de deelnemers en experts consultants uiteen en voerden verschillende rondetafelgesprekken. Aan de hand van stellingen en vragen werd gesproken over de onderwerpen onderwijslogistiek, leerwegonafhankelijk toetsen, studentbegeleiding en microcredentialing.

De opgedane inzichten tijdens de meet-up zijn verzameld en vervolgens, samen met relevante artikelen en literatuur, gebundeld tot een inspiratiepakket. Dit inspiratiepakket is naar alle deelnemers toegestuurd zodat dit gebruikt en/of verspreid kan worden tijdens vraagstukken en uitdagingen rondom het flexibiliseren van onderwijs. Op die manier kan het doel van de meet-up voortduren: het leren van elkaar!

Ben je benieuwd naar het inspiratiepakket of wil je graag in gesprek over het flexibiliseren van jouw onderwijs? Neem dan contact op via office@ldtalents.nl

Overzicht blogs
Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!