icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij L&D Talents
Blog Onderwijs 04/04/2022

Challenge Based Learning (CBL) binnen de TU Eindhoven

L&D Talents

In mijn vorige blog gaf ik een korte introductie over ‘TU/e innovation Space’ binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In innovation Space werken studenten uit verschillende disciplines samen aan maatschappelijke uitdagingen die aansluiten bij hun eigen interesses en motivatie. Volgens Isabelle Reymen (hoofd van innovation Space) en Ludo Meeuwen (Teacher Support & Quality Assurance) is innovation Space een goed voorbeeld van hoe we de waarde van het (hoger) onderwijs voor de maatschappij en de student kunnen vergroten. Voor dit blog sprak ik met Isabelle en Ludo over Challenge Based Learning (CBL) binnen de TU/e: wat is het, hoe komt het tot uiting en vooral: waarom geloven we in CBL?

Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

Isabelle, jij bent oprichter van TU/e innovation Space. Waarom was het zo belangrijk dat deze vorm van onderwijs er kwam?

“De wereld vraag om oplossingen voor complexe problemen die je alleen maar kunt oplossen met verschillende partijen samen, zoals de overheid, bedrijven en kennisinstellingen. In dit grote ecosysteem is de universiteit superbelangrijk, maar onderwijs is nog te weinig aan ‘de buitenwereld’ gekoppeld. Die wereld verandert snel en dat vraagt om een ander soort afgestudeerde dan enkele jaren geleden. Om in dit ecosysteem van waarde te blijven als universiteit, is het belangrijk dat we mee veranderen.”

“Goed om daarbij toe te voegen, is dat zeker niet alleen de buitenwereld verandert. Ook studenten veranderen in hun behoeftes. Zij willen iets bijdragen aan de maatschappij, omdat hedendaagse vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzaamheid hen écht aangaan. Aan één stuk door colleges volgen en kennis absorberen, past niet meer bij hun behoeftes en is niet van deze tijd. We moeten studenten in het onderwijs voorbereiden op hoe ze kunnen omgaan met complexiteit en onzekerheid en daarin niet voorbij gaan aan hun eigen, drijvende kracht om te willen leren en om bij te dragen.”

Het onderwijs dat binnen innovation Space is gebaseerd op het gedachtegoed van Challenge Based Learning (CBL). Wat betekent CBL voor jullie als universiteit?

“CBL is multidimensionaal. Er is dan ook niet één definitie van CBL die we binnen de TU/e hanteren, maar in de kern gaat het over interdisciplinair samenwerken aan een open, real-life uitdaging die aansluit bij de passie en intrinsieke motivatie van de student. Omdat er op voorhand geen antwoord bekend is op de open uitdagingen, leren docenten samen met de studenten. Hierbij verschuift de aandacht van lesgeven naar leren en van kennisoverdracht naar coaching. Studenten worden begeleid door hun coach en zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerpad.

“Binnen de TU/e kenmerkt CBL zich doordat het tot praktische uitwerkingen komt: learning by doing is een ontzettend belangrijk aspect. Eindproducten die studenten opleveren zijn geen adviezen, maar prototypes en praktische oplossingen voor hele open vraagstukken. Een mooi voorbeeld van uitdagingen waar studenten in innovation Space aan werken, is een vraag die is ingebracht door het Netherlands Space Office: ‘verzin iets nuttigs voor de maatschappij met gebruik van satellietdata’. Een voorbeeld van oplossing waar studenten mee kwamen, was het gebruiken van satellietdata om zeewierboerderijen op de Noordzee te monitoren. Normaal gesproken moeten duikers en experts fysiek naar de zeewierboerderijen toe. Nu kan het zeewier met een app constant in de gaten worden gehouden. Dit is niet alleen bij een idee gebleven, maar is tot op de puntjes uitgewerkt door het studententeam en leidde tot een startup.”

“Kennis speelt in deze vorm van onderwijs op twee manieren een rol: studenten verwerven kennis in het project, maar passen ook eerder opgedane kennis toe. Een voorbeeld van het verwerven van kennis zagen we duidelijk terug in het project van de zeewierboerderij, waarin studenten van alles te weten kwamen over gebruik van specifieke algoritmes. Je merkt dat studenten echt op zoek gaan naar kennis die ze nodig hebben voor het project. Dat bieden we nu aan door middel van colleges en het uitnodigen van experts, maar idealiter is kennis later via modules online beschikbaar voor studenten op het gewenste moment.”

Wat doet deze vorm van onderwijs met de student en hoe verhoudt zich dit tot de rol van de docent in CBL?

“Het aanvliegen van een open vraag vanuit een externe stakeholder is natuurlijk hartstikke onzeker. Er zijn veel open eindjes, je moet samenwerken met mensen uit verschillende disciplines en met verschillende gewoonten en je hebt geen idee wat er zes maanden later uit het project komt rollen. Studenten moeten ver uit hun comfortzone, met het doel dat ze een ondernemers-mindset creëren. We leren studenten omgaan met onzekerheid, en in deze snel veranderende wereld is dat een vaardigheid die ontzettend belangrijk is.”

“Studenten hebben hierbij een docent nodig die hen begeleidt in het (onzekere) proces en hen blijft prikkelen out of the box te denken. Primair nemen docenten in innovation Space dus een coachende rol in. Een goede coach weet in het leerproces van de student goed te balanceren tussen: wanneer laat ik je nog even zwemmen en wanneer is het tijd om je toch uit de modder te trekken zodat je daarna weer op eigen kracht (en de kracht van je team en stakeholders) verder kan.”

“Wil je het gedachtegoed van CBL integreren in vaste curricula, dan wordt het verhaal een beetje anders. Dan wil je kennis die bijvoorbeeld beschikbaar is in de huidige basisvakken integreren met het overkoepelende project, zodat de kennis van functionele waarde is voor het ontwikkelen van oplossingen. Dit betekent niet dat we losse ‘vakken’ gaan aanbieden naast het project, maar dat we vakken bundelen en kennis op die manier modulariseren. Zo hebben studenten, wanneer zij in een doorlopende lijn werken aan een uitdaging, toegang tot kennis die ze op dat moment nodig hebben. Naast dat coaches belangrijk zijn, zal er dus ook een belangrijke rol liggen bij docenten die verantwoordelijk zijn voor een (stuk van) een kennismodule. ”

Hoe willen jullie verder met CBL binnen de universiteit?

“We zijn begonnen met wat nieuwe vakken op bachelor en master niveau en zo zijn we steeds verder gaan groeien. We hebben het geluk dat we binnen de TU/e een groot deel van het programma keuzeonderwijs en centraal bepaalde vakken hebben, waardoor er veel mogelijkheid was om de ondersteuning van vakken door innovation Space steeds verder uit te breiden. Nu is de uitdaging om ook in de majoren en specifieke master opleidingen het gedachtegoed van CBL verder te verspreiden.”

“In dit gedachtegoed gaat het erom dat we een samenhangend curriculum ontwerpen, waarin je een duidelijke projectenlijn en kennislijn hebt en waarin kennis modulair beschikbaar is. We hebben hier al mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld van een docent die tijdens corona een online en hands-on vak heeft ontworpen waarin studenten vier keer per jaar kunnen inrollen.”

“We hebben nog duizend en één vragen over hoe we deze vorm van onderwijs goed kunnen organiseren en ook docenten hierbij goed kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld vragen over hoe je het competentieniveau in kaart brengt, hoe we van uitdaging naar uitdaging voor studenten goed kunnen faciliteren en of deze vorm van onderwijs ook daadwerkelijk schaalbaar is. Het is belangrijk dat we hier onderzoek naar gaan doen, maar de hoofdlijn is duidelijk: het onderwijs moet structureel anders. Het gaat erom dat we zowel de behoeften vanuit maatschappij als de student zelf serieus nemen en ons inzetten voor onderwijs wat echt waarde toevoegt.”

Meer weten over Challenge Based Learning binnen de TU/e? Dat kan via:

Overzicht blogs
Expertise

Onderwijs

Onderwijs: vakgebied met eigen vraagstukken

Over deze expertise

De experts van L&D Talents hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!