icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Leadership Talents
Blog 04/03/2024

Dilemma’s van een interimmanager

Robbert Boonk Leadership Talents

Het mooie van interim werk bij Leadership Talents is dat je veel verschillende organisaties, functies en posities leert kennen. Daar heb je niet alleen zelf veel voordeel van, ook de ontvangende organisatie krijgt er automatisch die kennis en ervaring bij. Een interimmer is daardoor vaak veel sneller up and running. Het is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Gaat het om een veranderopdracht of om even ‘op de winkel passen’? Is er een wegbereider of kwartiermaker nodig? Of is er iemand weggegaan en kan er geen vervanger gevonden worden? Hoe dan ook, een interimmer moet snel inzetbaar én actief zijn. En dat kan meestal ook en vaak ligt er binnen korte tijd een heldere analyse met een implementatieplan op tafel.

Rug recht houden of buigen voor de opdracht?

Zegt een interimmer weleens ‘nee’? Natuurlijk gebeurt dat. Als je er als kwartiermaker achterkomt dat de wens van de opdrachtgever echt niet de beste weg is voor de organisatie, wat dan? Ga je door op de ingeslagen weg die recht doet aan de opdracht of bied je een alternatief aan, ook al druist dat tegen de opdracht in? Dan bestaat de kans dat je de volgende dag geen werk meer hebt. Dat is vervelend, maar het is nog vervelender voor de organisatie die – in jouw ogen en met jouw ervaring – een verkeerde weg inslaat.

Dilemma! Buig je mee en probeer je het toch de goede kant op te krijgen met een grote kans op een halfzacht resultaat? Of houd je stevig vast aan jouw lijn? Houd je de rug recht? Maar misschien zie je het zelf wel verkeerd. Hoe fijn is het dan als je kunt terugvallen op ervaren collega’s die ook als interim-manager ergens aan de slag zijn. Om te sparren en om te reflecteren. Collega’s die jou niet naar de mond praten, maar wel goed naar je luisteren en die je kunnen adviseren. Zelfs als ze jou moeten vertellen dat het echt anders moet. Want één ding is zeker, we brengen de opdracht tot een goed einde, altijd. Met minder nemen we geen genoegen. Het is een gegeven dat ons als Midlancers uniek maakt. Continue zelfreflectie en een collectieve ambitie om organisaties verder te helpen.

Keuzes maken

Interimmers: Tussen verschillende werkculturen en leiderschapsstijlen

Maar interimmers zijn geen tovenaars, het zijn gewoon mensen van vlees en bloed die ook af en toe twijfelen en dilemma’s kennen. Daarom is goed onderling overleg noodzakelijk en moet de opdracht helemaal helder zijn. Want als interimmer ben je er maar tijdelijk en als je de plek van een vaste werknemer waarneemt (bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof) kan al die kennis en ervaring bij andere organisaties wel eens conflicteren met de leiderschapsstijl van de vaste werknemer die je vervangt, of met die van de opdrachtgever. Wat doe je dan? Blijf je vasthouden aan jouw eigen manier of werk je in lijn met de manager die je vervangt? Daar is geen standaardantwoord voor, geen boekjes om te raadplegen. Daarom is misschien wel één van de belangrijkste eigenschappen van een interimmanager het kunnen aanvoelen van de organisatie. Dat is niet het meegaan in de vaak langer bestaande cultuur en werkwijzen, het is de menselijke sensitiviteit om aan te voelen waar je wat kunt toevoegen en waar het niet in je rol past. Dit houdt in dat je bereid bent om te leren, maar ook dat je altijd afstemming zoekt, gebruikmaakt van klankborden en regelmatig reflecteert en intervisie hebt met een vaste groep collega’s, zoals de Midlancers binnen Leadership Talents.

Samenwerken als Interim bij Leadership Talents

De kennis-positie vanuit onze gezamenlijke basis als interimmer en midlancer binnen Leadership Talents is dus erg sterk. Niet voor niets worden we dan ook geacht om snel ingewerkt te zijn, om doortastend te zijn en vaak om veranderingen op een kundige manier door te voeren. Een interim bestaan is soms eenzaam, maar bij Leadership Talents ben je nooit alleen. Je maakt die keuze bewust, wetende dat de wereld niet zwart-wit is en dat er meestal meerdere wegen naar Rome leiden. Sommige van die wegen zie je zelf, andere wegen zien je collega midlancers. Daartussen laveren is de kunst en dat je daar soms kritiek op krijgt, hoort erbij. Ook daar kies je voor. Je leert en wordt beter. Het maakt dat we, ondanks alle ervaring in de groep en soms ogenschijnlijk voor de hand liggende oplossingen, continue blijven wikken en wegen in het licht van de opdracht en de organisatie. Hebben we echt alles gezien? Overal aan gedacht? Kan het nog beter of efficiënter, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook structureel op langere termijn? En soms is dan een ongevraagd advies beter dan een rechte rug.

Overzicht blogs

Op zoek naar interim-managers voor het vo, mbo en hbo? Neem contact op met Leadership Talents!