icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij IT Infra Talents
Klantcase

Migratie voor veilig wegverkeer bij Rijkswaterstaat

Michiel Ruigrok RWS

Alle applicaties naar één modern en veilig systeem

Michel Ruigrok
Michel Ruigrok /
Project Manager

Rijkswaterstaat stapt over op één centraal systeem waar de ruim 30 applicaties van de wegverkeerscentrales op gaan draaien: programma CHARM. Project- en integratiemanager Michel Ruigrok neemt de inkoop en levering van de datacenterinfrastructuur voor zijn rekening. Ook is hij verantwoordelijk voor de migratie van de communicatiesystemen naar het nieuwe verkeersinformatie- en communicatienetwerk VICnet. Eerder deed hij al verschillende andere projecten voor RWS.

De achtergrond

De afgelopen 25 jaar zijn er diverse softwaresystemen in gebruik genomen waarop de applicaties van de wegverkeerscentrales opereren. Weggebruikers kennen die applicaties bijvoorbeeld van de matrixborden boven de weg. Michel: ‘Er zit zoveel achter zoiets ogenschijnlijk simpels als een matrixbord of camerabediening. Ik ben een aantal keer op de centrales geweest en dan zie je de mensen achter de schermen zitten. Ze volgen alle camera’s die op de weg kijken. Dan zie je pas goed wat er allemaal gebeurt en met wie ze afstemming hebben: de politie, brandweer, pechhulp, echt van alles om te zorgen dat het verkeer zo soepel en veilig mogelijk blijft rijden. Met name in de spits en met slecht weer zoals in het najaar en de winter. Dat zijn voor hen echt wel spannende momenten.’

"Michel heeft met zijn kenmerkende doorzettingsvermogen de vele uitdagingen in dit project tot een oplossing gebracht en de voortgang helder en duidelijk naar mij als opdrachtgever gecommuniceerd. Hij heeft ons ontzorgd."
Richard Hilhorst / Projectmanager CHARM

De uitdaging

Om het overzichtelijker te maken en om efficiënter te kunnen werken, moet er een nieuw datacenter komen voor verkeersmanagement. Een centrale plek voor alle applicaties. Ook moeten de mini-Front-End-Processorsystemen worden gemigreerd. Dit zijn de systemen die zorgen voor de communicatie tussen de nieuwe centrale applicatie, het Motorway Traffic Managementsysteem (MTM), en de wegkantonderstations. Denk hierbij aan de aansturing van de matrixborden, detectielussen en rotatiepanelen langs de weg.

Michel: ‘Met dit project slaan we twee vliegen in één klap. Met de migratie op ruim 60 locaties in het land nemen we namelijk afscheid van de koperen netwerkstructuur en multiplexsystemen, een systeem waarbij meerdere analoge signalen worden gecombineerd tot één signaal. De koperinfrastructuur is sterk verouderd, duur in beheer en bijna niet te vervangen als het stukgaat. Daarnaast zorgen we met nieuwe software op de systemen dat ze klaar zijn om goed te communiceren. Uiteindelijk hebben we dan een omgeving die veel moderner, beter te onderhouden en minder storingsgevoelig is.’

Michel Ruigrok Rijkswaterstaat

Plassen achter de vangrail

'Een van de applicaties die verhuist, is vluchthavensignalering. Als een automobilist een vluchthaven oprijdt, rijdt hij over een lus. De verkeerscentrale krijgt dan een seintje. Vervolgens zetten ze er een camera op om te kijken wat er gaande is. Negen van de tien keer zie je iemand uitstappen die even gaat plassen achter de vangrail. Maar soms is het een pechgeval en dan gaat er een weginspecteur of politie heen.’ Andere voorbeelden van applicaties die worden gemigreerd zijn camerabediening, track & trace van weginspecteurs en de dynamisch openbare verlichting.

De onderscheidende factor

Dit soort complexe projecten, met zowel een technische als een organisatorische, menselijke kant, liggen Michel goed. ‘Trajecten met veel verschillende partijen waar veel organisatie en afstemming bij komt kijken, kruisen vaak mijn pad’, vertelt hij. ‘Iemand zei eens tegen mij: jij kan goed zaken van A naar B brengen.’

‘Ik kan goed schakelen en iedereen van de juiste informatie voorzien. Van monteurs tot directeurs. Verder ga ik hobbels niet uit de weg. Deze trajecten gaan nooit vanzelf en je moet veel horden nemen en weerstand wegnemen. Er zijn 5 regio’s, 5 verschillende verkeerscentrales, en per regio ongeveer 25 mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Dat zijn dus 125 mensen waarmee ik communiceer. En je merkt dat op elke centrale een andere cultuur heerst. Zoals het in Zuid-Nederland gaat, gaat het niet in Zuidwest-Nederland. Je moet dus elke keer een andere benadering kiezen.’

"ICT Infra heeft als grote leverancier binnen het programma CHARM betrouwbaar geleverd. Michel heeft hierbij als projectmanager een belangrijke rol gespeeld. Hij geeft duidelijk inzicht middels heldere rapportages. Excepties worden met goed voorbereide alternatieven voorgelegd ter besluitvorming. Aan hem kun je gerust een project toevertrouwen."
Henk Kroeskamp / Hoofd ICT Infra Rijkswaterstaat

De uitkomst

Michel: ‘Bij IT Infra Talents pakken we projecten aan waarbij vitale onderdelen van een organisatie geraakt worden. Voor mij is een project geslaagd als alles klaar is, werkt zoals het moet en de opdrachtgever tevreden is. Als de mensen met wie ik heb gewerkt kunnen terugkijken op een geslaagde gang van zaken en een constructieve samenwerking. En als we in gesprek zijn gebleven en met elkaar de eindstreep hebben gehaald.’

‘Uiteindelijk is de verkeersdeelnemer de eindgebruiker van de IT-infrastructuur en dat vind ik erg leuk aan dit project. Het doel is dat de weggebruiker zo veilig en vlot mogelijk aan het verkeer kan deelnemen.’ Het migratietraject is gestart in Zuid-Nederland, en dat is ook de eerste regio waar het nieuwe MTM-systeem draait. ‘Half 2019 moet ik klaar zijn met de migratie van de systemen om aan te kunnen sluiten op het nieuwe centrale systeem’, besluit Michel.

Overzicht testimonials
Michel Ruigrok
Michel Ruigrok /
Project Manager

Benieuwd wat de experts van IT Infra Talents voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!