icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij IT Infra Talents
Klantcase

IT-infrastructuur Rabobank naar de cloud

Afbeelding Marcel de Koster bij Rabobank

Developers leren programmeren voor applicaties in de cloud

IT-architect Marcel de Koster was de afgelopen vijf jaar bij de Rabobank betrokken bij drie verschillende trajecten. Het meest trots is de expert op de laatste interim opdracht, waarin hij de organisatie begeleidde bij de overgang naar de cloud.

Marcel begon vijf jaar geleden bij de voormalige IT-afdeling van Rabobank WRR, die inmiddels is samengevoegd met de voormalige IT-afdeling van Rabobank Nederland. ‘Ik werkte mee aan een project om het identiteits- en toegangsmanagement en het IT-servicemanagement overal ter wereld gelijk te trekken.’ Identiteits- en toegangsmanagement ziet erop toe dat iedere medewerker die in het HR-systeem wordt ingevoerd automatisch een account met de juiste autorisaties krijgt toegewezen. Dat is nog niet zo eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer er verschillende HR-systemen in omloop zijn. Met de implementatie van IT-servicemanagement werden de processen voor incident- en changemanagement wereldwijd gelijkgetrokken.

Rabobank Utrecht
Bron: Rabobank.nl

Systemen juist niet koppelen

Marcel schreef een notitie waarin hij beargumenteerde dat het beter was om beide systemen niet aan elkaar te koppelen, zoals de Rabobank in eerste instantie van plan was. ‘Het voordeel van koppelen is dat medewerkers maar naar één loket hoeven. Het nadeel is dat je een unieke technische oplossing moet creëren. Als je in de toekomst onderliggende systemen wilt wijzigen, geeft dat problemen.’ Drie jaar later moest het IT-servicemanagement worden vervangen door een ander systeem. ‘Als die koppeling er was geweest, had dat waarschijnlijk tot complicaties geleid. Nu ging het vrij soepel.’

Vervolgens ging Marcel aan de slag met de automatisering van het aanmaken en configureren van Windowsservers. ‘Zo’n Windowsserver heb je nodig om applicaties te laten draaien. Het aanmaken en configureren was voorheen een omvangrijke interim opdracht waar meerdere teams bij elkaar minimaal een week voor nodig hadden. Wij hebben dat met een team geautomatiseerd en nu is het binnen een kwartier gepiept.’

IT moet steeds sneller inspelen op verandering. Marcel heeft met zijn kritische geest een belangrijke bijdrage geleverd aan het automatiseren van de IT zelf binnen de Rabobank.
Piet Hoekstra / HR-manager Cloud Competence Center Rabobank

Van datacenter naar cloud

De afgelopen drieënhalf jaar begeleidde Marcel als lid van een team van dertig man de transitie naar de cloud. ‘Voorheen werd alle IT-infrastructuur binnen Rabobank gefaciliteerd. De komst van de cloud betekent een overgang naar een totaal andere manier van denken. Als je vroeger bijvoorbeeld een database nodig had voor een applicatie, bestelde je een server die dan ergens in een datacenter stond. Nu neem je gewoon een abonnement op een database bij je cloudleverancier.’

Als gevolg van de cloudtransitie verschuiven werkzaamheden op het gebied van infrastructuur van de afdeling die de IT-infrastructuur verzorgt naar de developmentteams die de applicaties ontwikkelen. Marcel richtte zich specifiek op het opleiden en begeleiden van deze developers. ‘Zij moeten nu leren hoe ze de infrastructuur inrichten. In de cloud staan applicaties bijvoorbeeld niet veilig achter een firewall. Dat betekent dat je de beveiliging in de applicatie moet inbouwen. Voorheen werd daar veel minder op gelet, aangezien die firewall de applicatie afschermde.’

Mede dankzij Marcels inzet maken we goede stappen richting de cloud. Met zijn talent voor kennisoverdracht weet hij steeds anderen te stimuleren zich verder te ontwikkelen.
Piet Hoekstra / HR-manager Cloud Competence Center Rabobank

Andere manier van denken

Een ander aspect is dat de cloud minder stabiel is dan een datacenter. ‘In een datacenter heb je alles redelijk onder controle, maar in de cloud kan zomaar iets stukgaan. Daar moet je in je applicatie al rekening mee houden.’ Dan is er nog de trend om hele grote applicaties op te splitsen in microservices. Marcel: ‘Microservices zijn losse stukjes die één taak uitvoeren en die je als legosteentjes combineert tot een complete applicatie. Ook dat vraagt om een heel andere mindset.’

Het is met name die andere manier van denken die Marcel probeert over te brengen: ‘Ik leg uit hoe ze het efficiënter kunnen doen, hoe ze de schaalbaarheid verbeteren. Dat als je minder resources gebruikt, het hosten goedkoper wordt. Zo kun je uiteindelijk heel snel en goedkoop een applicatie bouwen.’ En vooral dat laatste is van belang, want hierdoor kan Rabobank de ontwikkeling op het gebied van IT verder versnellen.

Door businessdoelen te vertalen naar praktische oplossingen, en daarbij de organisatie mee te krijgen, helpt Marcel ons om de ontwikkeling van IT binnen de organisatie verder te versnellen.
Piet Hoekstra / HR-manager Cloud Competence Center Rabobank

Overleggen en overtuigen

IT Infra Talents staat bekend om de combinatie van ‘harde’ technische kennis en ‘zachte’ communicatieve vaardigheden. Het zal dan ook niet verbazen dat een groot deel van Marcels werk bestaat uit overleggen, twijfels wegnemen en overtuigen. ‘Het was een heel proces om alle stakeholders, van medewerkers en managers tot de raad van bestuur, mee te krijgen. Er waren bijvoorbeeld twijfels of de cloud wel voldoende veiligheid kon bieden. Ook staan medewerkers niet per se te springen om hun werk anders te doen en zien ze hun werkzaamheden niet graag geautomatiseerd worden.’

Het is de rode draad die door zijn hele tijd bij Rabobank loopt: ‘Je doorloopt een steile curve van weerstand naar het inzicht dat automatiseren juist zorgt voor meer veiligheid en snelheid. Met als bonus dat medewerkers meer tijd hebben om te ontwikkelen en te innoveren.’ Die koppeling van de technische en de menselijke kant is wat het werk zo interessant maakt, besluit Marcel. ‘Het huidige project raakt wat dat betreft echt alles. Je bent niet alleen met techniek bezig, maar ook met de organisatie.’

Meer weten over dit project? Neem contact op met Marcel de Koster

Marcel is een IT-architect met een kritische geest, een goed gevoel voor de menselijke kant van IT, en een brede achtergrond. Hij heeft zowel ervaring met de ontwikkelkant als de informatiezijde, de technische infrastructuur en cloudoplossingen. Hierdoor is Marcel in staat om bedrijfsdoelen te vertalen naar praktische oplossingen, waarbij hij steeds de organisatie weet mee te krijgen. Zijn missie als expert: kennis overdragen en anderen helpen bij hun ontwikkeling.

Overzicht testimonials

Benieuwd wat de experts van IT Infra Talents voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!