icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij IT Infra Talents
Klantcase

Architectuur Datacenter in de zorg

Zandloper

IT Infra Talents ontwerpt een Stretched Datacenter Architectuur voor een van de grootste zorgverleners in Nederland.

Een van de grootste zorgverleners in Nederland (meer dan 20 duizend medewerkers, tientallen instellingen), met vele “zorgmerken” heeft begin 2010 besloten tot de vorming van een Shared Service Center ICT. Vanuit dit SSC moeten alle ICT diensten voor alle merken en instellingen geleverd gaan worden. Een van de doelstellingen was om voor de centrale ICT voorzieningen een redundant datacenter in te richten. Hoe dit gerealiseerd moest worden of er uit moest gaan zien, was – op een aantal wensen na- nog volledig open….

IT Infra Talents is gevraagd om de leiding te nemen in een architectuurproces en voor de aansturing van een team senior technici uit verschillende business units die de rol van architectuurgroep moest oppakken. Onder leiding van een lead architect van IT Infra Talents is eerst een architectuurproces ingericht, waarin alle betrokkenen (management, architectuurgroepsleden, ICT beheerders en engineers) zich goed konden vinden.

Vervolgens is gezamenlijk bepaald op welke manier en met welke diepgang we de datacenter functie (d.i., zowel de housing (de locaties) als de hosting (netwerken, storage, servers)) zouden gaan beschrijven in een aantal architectuur documenten.

Vanwege de omvang, complexiteit en het grote aantal services dat geleverd moest worden was het van belang om van meet af aan een goede structuur te kiezen. Deze is gevonden door het Togaf Technical Reference Model in een aantal stappen te transformeren naar een “Koepel architectuur”. In deze koepel architectuur is de datacenter functie opgedeeld in segmenten, waarbij per segment de functie (wat moet het doen) en belangrijkste kwaliteiten (wat is belangrijk) zijn vastgesteld. Segmenten waren o.a. Datacenter Facilities, Core Services, End User Services en ICT Management Services. In totaal zijn 9 segmenten onderscheiden.

De teamleden van de architectuurgroep hadden vervolgens de taak om voor elk segment de segment architectuur te ontwikkelen. In deze fase is de architectuurgroep versterkt met twee IT Infra Talents experts, beiden in de rol van infrastructuur architect.

De meest fundamentele keuze die gemaakt moest worden was de keuze voor de segmenten datacenter facilities en de manier waarop de core services ingericht moesten worden. Na uitgebreide discussie en onderzoek is gekozen voor een opzet volgens het z.g. Stretched Datacenter Concept (zie ook klantcase ANWB) en aanpassing van bestaande computerruimtes aan de nieuwe eisen. Deze keuze was niet makkelijk: locaties en diverse belangen moesten tegen elkaar afgewogen worden. Uiteindelijk is op directie niveau een goede consensus bereikt over de gemaakte keuzes.

Het team, bestaande uit lead architect, 4 senior technici en 2 IT Infra Talents architecten heeft in ca. 6 maanden tijd het volledige architectuur dossier voor de koepel en alle segmenten opgeleverd aan de opdrachtgever. Een belangrijke succesfactor in het architectuurproces was de zeer korte feedback loop tussen architecten en engineers. Er vond continue toetsing plaats of architectuur ideeën, uitmondend in de diverse architectuurbeschrijvingen, volledig, begrepen en uitvoerbaar waren.

Op basis van het dossier zijn door IT Infra Talents verschillende detail ontwerpen gemaakt voor diverse onderdelen, o.a. servers, netwerk en storage (de core services).

Overzicht testimonials

Benieuwd wat de experts van IT Infra Talents voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!