icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij EngiTalents
Klantcase

Werk in de pijplijn bij PPS-Pipelines

EngiTalents

Van Antwerpen en Rotterdam tot in Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied. PPS-Pipelines beheert een uitgestrekt netwerk van industriële pijpleidingen. Om beschadigingen door graaf- en andere omgevingswerken te vermijden, én de leidingen in goede staat te houden, wordt EngiTalents mee het veld in gestuurd.

Support omgevingsbeheer

Petrochemical Pipeline Services BV, kortweg: PPS-Pipelines, werkt vanuit het Nederlandse Elsloo. “Onze opdrachtgevers zijn industriële bedrijven die gassen en vloeistoffen via pijpleidingen vervoeren”, zegt Bas Chiaradia, coördinator Third Party Affairs. “Voor sommige verzorgen we het volledige beheer van hun leidingen, inclusief onderhoud en transport van de producten. Voor andere doen we uitsluitend het omgevingsbeheer. In dat geval kijken we erop toe dat de leidingen beschermd kunnen blijven liggen wanneer er werken in de omgeving worden uitgevoerd. Omdat onze beheerportefeuille de afgelopen jaren sterk is gegroeid, geeft MIDES ons daarin de nodige support.”

Laura Habets en Frans Maas zijn al een tijdje vertrouwd met de activiteiten van PPS-Pipelines en concentreren zich op langetermijnbedreigingen. “Ze worden ingezet in het voortraject, dus nog voor de aanvang van de grondwerken, en beheren de grote projecten die in de buurt van een tracé worden ontwikkeld. Dat gaat van infrastructuurwerken zoals het aanleggen van wegen of bruggen tot, letterlijk, diepgravende activiteiten op bedrijventerreinen of in havengebieden. Laura en Frans bekijken hoe deze projecten vlot kunnen gerealiseerd worden zonder dat de verschillende betrokken partijen hinder van elkaar ondervinden. Hoe vroeger ze iedereen rond de tafel krijgen, hoe meer er met elkaar rekening kan worden gehouden.”

Urban planning & werftoezicht

Terwijl Frans zich specifiek focust op civiele technieken zoals verbredingen van snelwegen, volgt Laura studiemeldingen op en legt ze de eerste contacten met de ontwikkelaar. “Noem hen urban planners. Ze analyseren de meldingen, bestuderen de plannen, overleggen met overheden en aannemers, geven toelichting en maken duidelijke afspraken zodat er bij de uitvoering van de werken niks aan de leidingen kan mislopen.”

Maar het zijn niet alleen de grote werken die de aandacht van PPS-Pipelines vragen. “Alle grondwerken in de buurt van pijpleidingen moeten voor de start verplicht worden gemeld bij het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) of, in Nederland, het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)”, zegt Bas. “Wij moeten al die activiteiten proactief beoordelen en, bij een mogelijke bedreiging, de aannemers contacteren. Wilbert Hendrikx van MIDES ondersteunt ons daarbij. Op het moment dat er een melding binnenkomt, benadert hij de graver, vraagt tekeningen op en spreekt af wat kan en niet kan. Hij gaat ook het terrein op en werkt constructief samen met de aannemers. En hij blijft toezicht houden zodat alles correct verloopt. Met zijn engineering achtergrond verwerkt hij bovendien alle meldingen in ons Geografisch Informatiesysteem (GIS) en houdt het zo up-to-date.”

Onderhoud leidingen

Sinds enkele maanden is er ook in het onderhoudsteam van PPS-Pipelines een M’GINEER aan de slag. “Frank Heyman assisteert onze werktuigbouwkundige ingenieurs en projectmanagers bij het onderhoud van de leidingen”, zegt Peter Beens, manager Integrity & Projects. “Hij kreeg daartoe eerst een opleiding om vertrouwd te raken met het metier van onze inspecties, de locaties en de verschillende betrokken partijen. Vandaag gaat hij al mee op pad om controles met o.a. meetsondes en andere onderhoudsactiviteiten te begeleiden. Hij moet dus niet alleen tekeningen kunnen analyseren, maar ook een groot inschattingsvermogen hebben, goed met iedereen kunnen samenwerken en de activiteiten op het terrein coördineren. Een veelzijdige opdracht waarvoor technisch inzicht en sterke communicatieve skills cruciaal zijn. En dat zit wel goed bij Frank”, weet Peter.

Met tal van projecten in de pijplijn zijn Frank en zijn MIDES-collega’s nog een tijdje bezig bij PPS-Pipelines. “Ze zijn een vaste waarde”, zegt Bas. “Met hun kennis en kunde dragen ze elke dag bij tot het kwaliteitswerk dat wij onze opdrachtgever beloven. Zo’n profielen vind je niet snel in onze sector. Die moet je koesteren.”

V.l.n.r.: Huub Grooten, Wilbert Hendrikx, Marc Schalkx (PPS), Laura Habets, Bas Chiaradia (PPS), Frans Maas

Alle klantverhalen

Wil jij het team van Engi Talents versterken als midlancer? Neem contact op!