‘Diversity is the art of thinking independently together’
M. Forbes

Kijk op mijn LinkedIn profiel

Wie ben ik

Ik ben Ellen Leeuw. Vanuit mijn studie Cultuur, Organisatie en Management aan de VU in Amsterdam heb ik geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar organisaties te kijken. Naar diversiteit, macht, cultuurveranderingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Ik geloof in de kracht van breed samengestelde teams en organisaties. Heterogeen samengestelde groepen van getalenteerde mensen die zich in een veilige werkomgeving durven uit te spreken, zijn een bron van onderlinge inspiratie en een basis voor succes.

Benieuwd wat House of Talents voor jou of voor jouw organisatie kan betekenen? Neem rechtstreeks contact met mij op.

Mijn uitdaging is om bedrijven en organisaties te helpen bij de werving- en selectieprocessen waarbij diversiteit en inclusiviteit  belangrijke kernbegrippen zijn.  Kernbegrippen die tot doel hebben om bij recruiting altijd nieuwsgierig te zijn naar de talenten van mensen ongeacht culturele afkomst, geaardheid, sexe, leeftijd of anderszins.

De basis hierbij wordt gevormd door een management dat inclusiviteit actief uitdraagt als factor voor succes en stimuleert om bij alle recruitment processen ook te durven zoeken buiten de hun wel bekende doelgroepen. Ik ben er van overtuigd dat alleen deze organisaties zich de huidige tijd succesvol kunnen ontwikkelen en een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor anderen.  

Diversiteitstrainingen

Deelnemers verwerven kennis en (zelf)inzicht in de processen en de werking van (voor)oordelen.

Sollicitatietrainingen

Het doel van de sollicitatietraining is om jouw vaardigheden te vergroten in het solliciteren.

TMA Coaching

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht.

© House of Talents 2020
Webdesign: Fecit Vormgevers bv

© House of Talents 2021  |  Webdesign: Fecit Vormgevers bv