icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij House of Talents

Privacy verklaring House of Talents

House of Talents legt gegevens over werknemer vast omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om succesvol te kunnen werken en samen te werken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op House of Talents en haar domeinen (hierna te noemen House of Talents), de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Orteliuslaan 855, 3528 BE te Utrecht, KvK 30230845.

Persoonsgegevens
House of Talents verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je in dienst komt bij House of Talents:

 • Persoonlijke gegevens die zijn/worden verstrekt bij aanname
 • Gegevens over NAW, BSN-nummer, salaris, kopie ID, bankrekeningnummer, betalingen en dergelijke
 • Verzuimregistratie
 • Curriculum Vitae
 • Evaluatie- en beoordelingsgegevens
 • Foto’s voor op de website en/of social media (niet verplicht)
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven.

Doeleinden
House of Talents verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doorlopen van de sollicitatieprocedure bij House of Talents.
 • Het afhandelen van de verloning en de facturatie.
 • Het aanbieden van CV’s bij opdrachtgevers.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings.
 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals het doen van belastingaangiftes en afdracht van te betalen belastingen/premies.

Bewaartermijnen
House of Talents bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en volgt daarbij, indien van toepassing, de wettelijke bewaartermijnen. Als je uit dienst gaat, vernietigen wij de gegevens zodra de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is worden gegevens binnen een jaar vernietigd.

Delen met derden
House of Talents kan gegevens delen met externe partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van regelingen en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Het betreft hier onder andere de belastingdienst, het UWV, de arbodienst en verzekeringsmaatschappijen die personeel gerelateerde verzekeringen uitvoeren.

Daarnaast worden CV’s van experts aangeboden bij prospects en opdrachtgevers van House of Talents. Al deze partijen hebben zich verplicht de AVG na te leven. House of Talents blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Beveiliging
Wij nemen de passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Jouw rechten en bezwaar
Je hebt altijd het recht om in te zien welke gegevens House of Talents vastlegt en verwerkt. Bij vragen of bezwaren aangaande bovenstaande, kan je contact opnemen met onze data security officer via ons algemene nummer 030 - 890 54 00. Wij kunnen dan gezamenlijk bekijken of de vragen beantwoord kunnen worden en eventuele bezwaren kunnen worden opgelost. Mocht dat niet toereikend zijn, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wil je meer weten over House of Talents óf een van haar domeinen? Neem contact op!