b'STRUCTUURL&D stroomlijnt leren, biedt centraal opleidingsaanbod en bewaakt de kwaliteit. L&D haalt de opleidingsbehoefte op uit de business.Hoe is het leren georganiseerd?Processen rond leren en ontwikkelen zijn vastgelegd en bijhorende procedures zijn beschreven. Er zijn formele procedures voor een jaarplan en begroting. Er is structureel overleg tussen L&D en de business over de manier waarop leren wordt ingezet. L&D is verantwoordelijk voor het leren, denk hierbij aan het analyseren van opleidingsbehoefte, de inkoop of ontwikkeling van leerlijnen, de implementatie, uitvoering, evaluatie en het beheer van het aanbod. De medewerker maakt gebruik van het opleidingsaanbod na goedkeuring van zijn leidinggevende. Hoe ziet het leeraanbod eruit?Het aanbod bestaat uit een mix van leerinterventies: leerlijnen, curricula met verplichte onderdelen, losse formele interventies en informele leermomenten. Er is een opleidingscatalogus, met veel gestandaardiseerd aanbod voor grotere doelgroepen. Het basis leeraanbod is op orde.CULTUURKwaliteit, effectiviteit, stabiliteit. Situationeel leidinggeven.Wat zijn de basiswaarden?Belangrijke waarden van de organisatie zijn kwaliteit, efficintie, effectiviteit en stabiliteit.Wat is de leercultuur?In de kwalitatieve positie is er sprake van een spanningsveld tussen controle en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. L&D doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de lerende. Er is aandacht voor de individuele leerbehoefte en ontwikkeling van de medewerker, gericht op inhoudelijke expertise en op de persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk is leren een afgedwongen proces: iedereen moet veranderen en zich de nieuwe regels en gedrag eigen maken. Er is sprake van veel controlemechanismes, richtlijnen en procedures.Wat is de leiderschapsstijl?Er wordt gesproken over situationeel leidinggeven met daarbinnen vier mogelijke leiderschapsstijlen: leiden, begeleiden, steunen en delegeren. 15'