b'PPL BEGRIPPENKADERKWANTITATIEFWat is de essentie?In de kwantitatieve positie groeit het besef dat leren belangrijk is. Het verschil met de ad hoc positie zit vooral in het feit dat het leren binnen de organisatie meer georganiseerd en gestructureerd wordt. Het inplannen van opleiding en training is structureel bij iemand belegd. Er is een persoon of een afdeling die het leren cordineert. Het leeraanbod en daarmee de investering in leren neemt toe. Leren wordt vooral gezien als opleiden, gericht op het vergroten van functiegerichte expertise. Er wordt in deze positie nog geen relatie gelegd tussen leren en de doelen en strategie van een organisatie. Wat zijn voorbeelden van organisaties in deze positie?Organisaties met functies waar mensen aan wettelijke eisen moeten voldoen. Denk aan financile- of zorginstellingen (BIG-registratie), technische productiebedrijven met veel aandacht voor veiligheid en certificering. Welke trends zie je in deze positie?Er is een opkomst van leveranciers die digitale oplossingen bieden met een sterke didactische basis. Deze oplossingen zijn binnen het bereik van organisaties met kleinere budgetten. Door een gebrek aan didactische kennis bij de organisatie kan een leermiddel bepalend zijn hoe leren organisatie breed wordt gezien en ingezet in plaats van dat de visie op leren voorop staat. Hierdoor kunnen de didactische principes van een enkel leermiddel sturend werken. Voorbeelden: Powerapps gericht op het aanleren van kennis zoals Drillster en Knowingo.STRATEGIELeeroplossingen zijn voornamelijk functiegericht. Er is nauwelijks een relatie tussen leren en de organisatiestrategie.Wat is de focus van het leren?Leren is een georganiseerd proces en vooral gericht op het aantoonbaar bekwaam maken van medewerkers. Leren wordt vooral gezien als opleiden en trainen. Opleidingsactiviteiten zijn gericht op voldoen aan verplichte certificeringen en functie-eisen.Wat is de relatie van de visie op leren met de organisatiestrategie?Er is nog nauwelijks een relatie tussen de organisatiestrategie en de wijze waarop het leren binnen de organisatie wordt vormgegeven. Een uitgewerkte visie op leren is er niet. Er kan opleidingsbeleid zijn waarin is vastgelegd wanneer iemand in aanmerking komt voor een opleiding en hoe de opleidingsbudgetten besteed worden (aan formele trainingen). 10'