Vacature voor de functie van medior campagneadviseur
(S12, 32-36 uur per week)
FGR functiefamilie senior adviseur

Als campagneadviseur ben je verantwoordelijk voor de advisering over en de uitvoering van een aantal crossmediale campagnes. Dit betekent concreet dat je de departementale opdrachtgever adviseert over strategie, concept, media- en middeleninzet en leveranciers als reclame- en mediabureaus aanstuurt. De campagneadviseur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het proces, projectmanagement en het financieel beheer en de relatie met alle betrokkenen binnen en buiten DPC.

Naast het managen van campagnes adviseer je ministeries over gedragsverandering door communicatie. Zo (co-)faciliteer je bijvoorbeeld sessies met communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en stakeholders   met het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI) om kansrijke strategische communicatierichtingen te ontwikkelen. De kennis die je opdoet binnen je werk, verspreid je in- en extern. Hiermee draag je bij aan de kennisontwikkeling binnen DPC en binnen de Rijksoverheid.

Je werkt zelfstandig binnen het cluster Campagnemanagement aan (meerdere) complexe crossmediale campagnes. Dit gebeurt veelal in multidisciplinaire teams. Als spin-in-het-web van de campagne onderhoud je een goede relatie met alle betrokkenen, smeed je makkelijk coalities met stakeholders en ga je goed om met weerstand. Je bent aanspreekpunt voor zowel de departementale opdrachtgever, de betrokken partners als voor de reclame-, PR- en mediabureaus die betrokken zijn bij de uitvoering van de campagnes. Je werkt nauw samen met de andere campagneadviseurs van het cluster. Ook werk je samen met adviseurs van de andere clusters op het gebied van onderzoek, media-inkoop, beeld en online middelen. 

Je legt verantwoording af aan senior adviseur(s) of de coördinator van het cluster Campagnemanagement. Je werkt binnen de kaders van DPC, waaronder het Prestatieplan en het Uitgangspuntendocument van het cluster Campagnemanagement.  Het cluster is in ontwikkeling waardoor accentverschuivingen in de rol en verantwoordelijkheden van de functie op termijn mogelijk zijn.

Functie eisen campagnemanager
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare up to date kennis van en ruime ervaring met de ontwikkeling van crossmediale communicatie en campagnes als projectleider en adviseur in een politiek bestuurlijke context
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de inzet van een crossmediale mix van paid, owned, earned en shared media in campagnes
 • Je hebt kennis over gedragsverandering door communicatie. Ervaring met CASI is een pré
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectmanagement en bent in staat om projectmanagement te voeren bij complexe campagne- of communicatieprojecten. Ervaring met Prince2, Scrum of Agile is een pré
 • Je hebt aantoonbare up-to-date kennis van ontwikkelingen bij de Rijksoverheid, in de samenleving, van de markt en wetenschap, en kan deze met elkaar in verband brengen
 • Je bent analytisch en in staat om te verbinden vanuit een overall view en met gevoel voor organisatorische en bestuurlijke verhoudingen
 • Je bent een ervaren adviseur die kan overtuigen, altijd met gevoel voor interpersoonlijke verhoudingen
 • Je bent in staat om binnen een doel of project op zoek te gaan naar de juiste partners.
 • Je kunt communicatievraagstukken vertalen naar een effectieve communicatiestrategie met concrete doelstellingen
 • Je bent een proactieve en resultaatgerichte doorpakker, stressbestendig en staat stevig genoeg in je schoenen voor deze veeleisende rol

Samenwerking team
Het team bestaat uit 13 fte, namelijk 3 senior adviseurs (strategen/accountmanagers), 6 campagneadviseurs (projectleiders/campagneadviseurs) en 3 adviseurs kennis & contracten (contractmanagement, inkoopondersteuning en kennisdeling) en een coördinator. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van externe inhuur bij overvraag vanuit de departementen. In het team werken campagneadviseurs in verschillende rollen, samen vormen zij een pool campagnemanagers (S11 en S12). Zij zijn als projectleider verantwoordelijk voor één of meerdere campagnes, inclusief planning, inkoop en financiën. Dit met advies en ondersteuning van de medewerkers uit het team kennis & contracten. De senior adviseurs zijn aanspreekpunt voor de departmenten en sturen op strategie en op kennisontwikkeling, bv gedragskennis.

Competenties
Naast de algemene DPC-competenties (klantgerichtheid, samenwerken, initiatief, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn) gelden de volgende functie-specifieke competenties: 5 algemene competenties en 7 specifieke. 12 is teveel, stel max 5 competenties op.

 • Analyserend vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerkvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Innovatief handelen

Duur van de aanstelling
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 1 jaar, (met uitzicht op een vast dienstverband).

Overige arbeidsvoorwaarden
Boven op het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, goede studiefaciliteiten, een senioren verlofregeling en een regeling voor woon-werkverkeer. Daarnaast heb je bij de Rijksoverheid een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP).

Over het Ministerie van Algemene Zaken
Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze 350 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de Minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekend zijn het Kabinet Minister-president, de Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. Concern-Control en de Directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten. 

De organisatie-Dienst Publiek en Communicatie
De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is een onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. DPC ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals. DPC voert een aantal rijksbrede communicatietaken uit, zoals de informatievoorziening van de Rijksoverheid via Rijksoverheid.nl, en begeleidt de landelijke campagnes. DPC verzorgt ook de centrale media-inkoop, ondersteunt de interne communicatie van de Rijksoverheid met een rijksbrede intranet en biedt kennis en onderzoek om de communicatie verder te professionaliseren.

Cluster campagnemanagement
Het cluster Campagnemanagement is een gemeenschappelijke dienst voor de advisering over en uitvoering van campagnes van de Rijksoverheid. Dit betreft crossmediale campagnes met de inzet van verschillende on- en offline media en middelen die elkaar aanvullen en versterken om veelal gedragsdoelstellingen te behalen. Bij de advisering over campagnes worden diverse tools ingezet zoals Factor C, het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI) en diverse vormen van onderzoek.

Het cluster draagt als expertisecentrum campagnes met kennisontwikkeling en -deling over crossmedia en gedragsverandering bij aan het blijvend verhogen van de effectiviteit van communicatie van de Rijksoverheid. Ook is het cluster verantwoordelijk voor het aanmeldingsproces van campagnes en het beheer van de rijkshuisstijl voor campagnes. Voor de uitvoering van campagnes en communicatieadviestrajecten beheert het cluster diverse raamovereenkomsten met marktpartijen, biedt hierbij inkoopdienstverlening en voert het contractmanagement.

Verdere procedure en bijzonderheden
Neem voor nadere inlichtingen contact op met Sabrina Pollarini (coördinator cluster Campagnemanagement), s.pollarini@minaz.nl , telefoonnummer 06-653705871.

Een verklaring omtrent gedrag behoort tot de aanstellingsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

© House of Talents 2020  |  Webdesign: Fecit Vormgevers bv