Kijk op mijn LinkedIn profiel

Werving & Selectie

House of Talents is gespecialiseerd in inclusieve recruitment trajecten van kandidaten op MBO/HBO/ WO niveau en de advisering daarover. Hierbij gaan wij altijd op zoek naar de (verborgen) talenten achter de CV’s en LinkedIn profielen van mogelijke kandidaten. Wie zijn deze mensen echt en welke waarde kunnen zijn toevoegen aan de organisaties van onze opdrachtgevers en omgekeerd: wat kunnen deze organisaties betekenen voor de verdere ontplooiing van de talenten van de kandidaten.

Met onze brede en onbevooroordeelde blik kijken wij bij werving- en selectieprocedure altijd ook buiten de gebaande paden en bekende doelgroepen. Diversiteit en inclusie zijn daarbij een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze aanpak. De ervaring leert dat vaak werving - en selectieproces onbewust wordt beïnvloed door vooroordelen. De meeste mensen vertonen de natuurlijke neiging om mensen te selecteren die erg op hen lijken. Gevolgen zijn dat talenten met andere, complementaire competenties vaak worden afgewezen. Het is van belang om na te denken hoe je wel diversiteit creëert en wat diversiteit kan toevoegen aan het resultaat van de organisatie.

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op 11 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel is de verplichting voor de werkgever om ten behoeve van de werving en selectie van personeel een werkwijze op te stellen die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Als de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de Inspectie SZW een boeterapport opmaken en een boete opleggen. Een transparant beleid zal in de nabije toekomst des te meer van belang zijn, nu als gevolg van de coronacrisis veel mensen op zoek zullen moeten naar nieuw werk.

Onze kennis en ervaring met deze werkwijze delen wij graag met uw organisatie door begeleiding en training van uw HR-medewerkers en managers.

Benieuwd wat House of Talents voor jou of voor jouw organisatie kan betekenen? Neem rechtstreeks contact met mij op.

© House of Talents 2021  |  Webdesign: Fecit Vormgevers bv